Υποβιβασμός για 8 μειονοτικά σχολεία της Ροδόπης

Για να προσαρμοστούν στην ήδη υφιστάμενη οργανικότητα, με 5 να μην λειτουργούν από προηγούμενες χρονιές

Στον υποβιβασμό 3 μειονοτικών σχολείων, και τον υποβιβασμό/κατάργηση άλλων 5 προχώρησε για την φετινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας, ενώ προήγαγε ένα σχολείο από 8θέσιο σε 10θέσιο

Σύμφωνα με ΚΥΑ του Υπουργού παιδείας, της Υφυπουργού Παιδείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στην Ροδόπη προάγεται από 8θέσιο σε 10θέσιο το 1ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής, το μοναδικό στην απόφαση.

Με την απόφαση όμως υποβιβάζονται και μειονοτικά σχολεία και στις τρείς ΠΕ της Θράκης, τα οποία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

Έτσι υποβιβάζονται από ένα στην Ξάνθη και στον Έβρο, ενώ στη ροδόπη υποβιβάζονται τρία: το Μειονοτικό Σχολείο Αμαράντων από 4θέσιο σε 2θέσιο, ενώ το 2ο και το 4ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής υποβιβάζονται από 8θέσια σε 4θέσια.

Επίσης υποβιβάζονται, σύμφωνα με την ορολογία του Υπουργείου, αν και πρόκειται για οριστική αναστολή μιας και ο υποβιβασμός είναι από 2θέσια σε 0θέσια, πάντα σύμφωνα με το Υπουργείο, και ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινήαναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών, 9 μειονοτικά σχολεία στη Θράκη, από τα οποία 2 στην Ξάνθη, 2 στον Έβρο και 5 στη Ροδόπη

Πρόκειται για τα μειονοτικά σχολεία Δύμης, Λοφαρίου, Νέδας, Στροφής και Σώστη.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr, 22/9/2018}