Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ραμπών και αναβατορίων ΑΜΕΑ σε σχολεία του Δήμου Τοπείρου

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις για την τοποθέτηση ραμπών και αναβατορίων ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τοπείρου.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 64.472,80 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στους χώρους των σχολείων.

Παράλληλα, ο Δήμος μας έχει υποβάλει και άλλη πρόταση στο ίδιο πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Η συγκεκριμένη πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμος Τοπείρου συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις για την λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της περιοχής, αφού ο τομέας της παιδείας αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 1/6/2020}