Προχωρούν τα έργα διαχείρισης/επεξεργασίας λυματολάσπης σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

Οι δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας βρίσκονται ανάμεσα στους 34 δήμους της χώρας, για τους οποίους το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε το συνολικό ποσό των 160 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την υλοποίηση έργων «επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων».

Ειδικότερα, από τα 34 έργα που θα χρηματοδοτηθούν, τα 15 αφορούν την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού και τα 19 αφορούν την υλοποίηση υποδομής για τη διαχείριση/επεξεργασία της λυματολάσπης των Βιολογικών.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έργα που εγκρίθηκαν για τον δήμο Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 4.650.000 ευρώ, το πρώτο (της Ορεστιάδας), και 7,3 εκ. ευρώ, το δεύτερο (της Αλεξανδρούπολης).

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, τόσο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, Γιάννης Περιστεράκης, όσο και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, έκαναν λόγο για πολύ σημαντικά έργα, τα οποία, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν, θα δώσουν και ένα τελικό, αποξηραμένο προϊόν, το οποίο θα διατίθεται είτε για αγροτική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό είτε για διάφορες άλλες, βιομηχανικές χρήσεις. Πρόκειται, ουσιαστικά για την κατασκευή θαλάμων (τύπου θερμοκηπίου) όπου θα γίνεται η ηλιακή ξήρανση της λυματολάσπης, μειώνοντας σε πολύ υψηλό ποσοστό τον όγκο της.

Ενδεικτικά, όπως είπε ο κ. Περιστεράκης, από τον Βιολογικό της Ορεστιάδας παράγονται ετησίως 2.000 τόνοι υγρής λυματολάσπης, η οποία, μετά την επεξεργασία της, θα αφήνει έως 430 τόνους/έτος αποξηραμένου προϊόντος, πιστοποιημένου για κάθε χρήση. Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε ιδιαίτερα το «άνοιγμα νέων επενδύσεων στην αγορά της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με γνώμονα την κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Οι εγκαταστάσεις ξήρανσης θα γίνουν κοντά στους Βιολογικούς των δύο πόλεων, και ήδη οι δύο ΔΕΥΑ, έχοντας εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις, ξεκινούν τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων που εγκρίθηκαν.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 23/1/2023}