Πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό ιδεών για επιστημονική ομάδα του Δ.Π.Θ.

Η ομάδα προτείνει ένα σχέδιο παραγωγικής επανένταξης της περιοχής της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου του Αμυνταίου της ΔΕΗ – του μεγαλύτερου λατομικού χώρου της ΔΕΗ στην χώρα

Το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό ιδεών για τον “Τοπιακό Επαναπροσδιορισμό και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου” απέσπασε ομάδα μελέτης που το μεγαλύτερο μέρος της απαρτίζεται από αξιόλογους επιστήμονες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με συντονιστή τον καθηγητή Δημήτρη Πολυχρονόπουλο.

Αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως εξηγεί στον “Χ” ο κος Πολυχρονόπουλος, ήταν η διατύπωση προτάσεων, που θα συμβάλλουν στον τοπιακό ανασχεδιασμό και την παραγωγική επανένταξη της περιοχής της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου του Αμυνταίου της ΔΕΗ, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1984.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα όρια των Νομών Φλώρινας και Κοζάνης σε έκταση 21.878 στεμμάτων. Αποτελείται από εκτάσεις που λειτουργούσαν στο παρελθόν ως όριο ασφαλείας γύρω από την περιοχή ανάπτυξης των εκσκαφών του ορυχείου της ΔΕΗ, από επιφανειακές θέσεις πρόσφατων αποθέσεων από την εξορυκτική διαδικασία, (οι οποίες διακόπηκαν με την κατολίσθηση στο ορυχείο τον Ιούνιο 2017), αλλά και από άλλες αποκατεστημένες περιοχές από τη ΔΕΗ σε δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η ανάγκη για διεπιστημονικότητα στην πρόταση υπήρξε καθοριστική καθώς στην ομάδα των αρχιτεκτόνων συμπεριλαμβάνονται θέσεις που διατυπώθηκαν με τη συνεργασία και τη σημαντική συμβουλευτική υποστήριξη ειδικοτήτων όπως πολεοδόμων – χωροτακτών, πολιτικών μηχανικών – υδρολόγων, δασολόγων και περιβαλλοντολόγων.

Μία ρεαλιστική προοπτική αποκατάστασης

Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, στην προοπτική αποκατάστασης της σημερινής έντονης οικολογικής ανατροπής στον χώρο των πρώην αποθέσεων από την εξορυκτική διαδικασία, στόχος ήταν ο εξής:

Η αναγέννηση και διαφύλαξη του οικοσυστήματος με στόχο την οπτική και οικολογική αποκατάσταση του τοπίου μέσα από:

τις φυτοτεχνικές και τοπιοτεχνικές διαμορφώσεις, οι οποίες θα προσδιορίσουν τις θέσεις, το είδος και τη μορφή του πρασίνου που θα επιδράσει θετικά στις μικροπεριβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, στη σταθεροποίηση των επικίνδυνων εδαφών και την σταδιακή ενίσχυση και διαφύλαξη ενός νέου πλούσιου οικοσυστήματος.

τη δημιουργία ενός πολυχρηστικού/πολυτροπικού χώρου, ελεύθερου χρόνου και συγκέντρωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων για επισκέπτες και κατοίκους

τη λειτουργική σύνδεση του χώρου με τις γειτονικές οικιστικές περιοχές

τη δημιουργία κατάλληλων υποπεριοχών για απόδοση σε παραγωγικές αγροτικές δραστηριότητες

την ένταξη ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα ηλιακής ενέργειας της χώρας εντός της περιοχής

και την ανάδειξη-βελτίωση των ήδη υφιστάμενων έργων αποκατάστασης από τη ΔΕΗ.

Επιγραμματικά, οι προτάσεις ανασχεδιασμού περιλαμβάνουν:

  1. Περιοχή υπαίθριων δραστηριοτήτων – επισκεπτών
  2. Ενίσχυση των υφιστάμενων δασικών περιοχών
  3. Πρόταση χρήσης περιοχής για καλλιέργειες
  4. Δημιουργία Ενεργειακού πάρκου (ηλιακοί συλλέκτες – φωτοβολταϊκά)
  5. Ταμιευτήρες – υδάτινες δεξαμενές

Επιπλέον, η πρόταση ενισχύθηκε με άλλες πιο εξειδικευμένες προτάσεις.

Οι συντελεστές της ομάδας Ομάδα μελέτης:

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, δρ. αρχιτέκτων μηχανικός, καθηγητής ΔΠΘ, Μαρία Γρηγοριάδου, δρ. αρχιτέκτων μηχανικός ΔΠΘ, επικ. καθηγήτρια ΔΠΘ, Δημήτρης Γιουζέπας, δρ. αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, Κώστας Πορτοκαλίδης, χωροτάκτης – πολεοδόμoς μηχανικός, ΠΘ, Έφη Παπαδάκη, φοιτ. αρχιτεκτονικής ΔΠΘ, Δέσποινα Ζάχου, φοιτ. αρχιτ. ΔΠΘ.

Συνεργάτες – Σύμβουλοι μελετητικής ομάδας:

Φώτιος Μάρης, αναπλ. καθηγητής ΔΠΘ, δρ. δασολόγος – περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, υδρολόγος, Λουκάς Αυγέρης, MSc πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Καλλιόπη Ραδόγλου, καθηγήτρια ΔΠΘ, δρ. δασολόγος, Δασική Οικοφυσιολογία, Δημήτρης Μπακαλούδης, αναπλ. καθηγητής ΑΠΘ, δασολόγος – περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, δρ. διαχείρισης άγριας πανίδας, Ηλίας Πιπινής, δασολόγος – περιβαλλοντολόγος, δρ. δασοκομίας ΑΠΘ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά,  9/5/2019}