Πρωτοπορεί η Ορεστιάδα: Αποκτά αθλητικό μπαλόνι!

Η πόλη της Ορεστιάδας αναβαθμίζεται για ακόμη μια φορά. Αυτη τη φορά αποκτά αθλητικό μπαλόνι το οποίο θα τοποθετηθεί στα γήπεδα τέννις του Δήμου. Κάτι αντίστοιχο πριν από την Ορεστιάδα ήταν να δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη, ένα έργο όμως το οποίο δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα!

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 501.136,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 501.136,08 ευρώ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του δημοτικού αθλητικού κέντρου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 268.115,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας (Ν. Έβρου).
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας» συνολικού προϋπολογισμού 233.020,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ορεστιάδας (Ν. Έβρου).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 6/10/2020}