Πρωτόκολλο συνεργασίας για την τοπική ιστορία, το Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής και τον ποιοτικό τουρισμό

Τις λεπτομέρειες της συνεργασίας παρουσίασε ο Μανόλης Βαρβούνης καθηγητής ΔΠΘ, διευθυντής Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με διευθυντή τον καθηγητή ΔΠΘ Μανόλη Βαρβούνη υπέγραψε προ μερικών ημερών πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Δήμο Κομοτηνής για την υλοποίηση τριών δράσεων. Η πρώτη δράση αφορά στη μελέτη και δημιουργία εργαστηρίου προφορικής τοπικής ιστορίας της Κομοτηνής, με τον κο Βαρβούνη να δηλώνει στο ράδιο Χρόνος 87.5 fm πως «υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην πόλη για την τοπική ιστορία, για τις μνήμες που δεν έχουν καταγραφεί των παλαιοτέρων γενεών και το υλικό που υπάρχει πως θα περάσει στους νεότερους». Το πρόγραμμα προφορικής ιστορίας το έχει αναλάβει ο καθηγητής κος Βασίλης Δαλκαβούκης.

Η δεύτερη δράση αφορά στην υποβοήθηση του έργου του  Λαογραφικού Μουσείου Κομοτηνής. «Ερχόμαστε αρωγοί να υποστηρίξουμε το αξιόλογο έργο του Λαογραφικού Μουσείου με τις γνώσεις μας όσο μπορούμε», εξηγεί ο κος Βαρβούνης. Στην υποβοήθηση του έργου του  Λαογραφικού Μουσείου Κομοτηνής συνδράμουν οι επίκουρες καθηγήτριες Νάντια Μαχά και Βασιλική Κράβα. 

Μάλιστα στο πλαίσιο της δεύτερης δράσης προβλέπεται η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την πόλη της Κομοτηνής. «Τα ψηφιακά μουσεία χρησιμοποιούνται εκτενώς στο εξωτερικό και τα ανέδειξε πολύ περισσότερο η πανδημία. Δεν έχουν τις δυσκολίες που έχει ένα συμβατικό μουσείο με τη συντήρηση αντικειμένων, την πληρωμή παγίων εξόδων, τη συντήρηση του κτιρίου κα», εξηγεί ο κος Βαρβούνης. 

Τέλος, το πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει και μία τρίτη δράση για τον πολιτιστικό τουρισμό με υπεύθυνη την καθηγήτρια Αικατερίνη Μάρκου. 

«Θα κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης και της περιοχής για την ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουριστικού ρεύματος», κάνει γνωστό ο κος Βαρβούνης. 

Το παραπάνω είναι εθελοντική προσφορά των στελεχών του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προς την τοπική κοινωνία.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Δήμου Μπακιρτζάκη, 18/1/2022}