Προτάσεις για την ανασυγκρότηση του οικισμού της Κίρκης

Ο οικισμός της Κίρκης, ο παλαιότερος οικισμός του Νοτίου Έβρου και ομορφότερος φυσιολατρικός προορισμός, με αρχέγονα δάση, αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ιστορία τον Αύγουστο του 2023 γνώρισε μεγάλη δοκιμασία από την καταστροφική πυρκαγιά. Η δασική πυρκαγιά του 2023 έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ο υγειονομικός αντίκτυπος για την περιοχή τεράστιος. Οι δασικές πυρκαγιές έφεραν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα στον οικισμό και στην γύρω περιοχή.

Η ψυχολογία του κόσμου καταρρακώθηκε και θα συνεχίσει να καταρρακώνεται βλέποντας το τοπίο όπως διαμορφώθηκε (κρανίου τόπος). Χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, ενώ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής. Η καταστροφή της βλάστησης διαταράσσει την λεπτή ισορροπία του οικοσυστήματος οδηγώντας στην απώλεια πολύτιμης χλωρίδας και πανίδας.

Παρά την καταστροφή εκτιμούμε ότι την επόμενη μέρα, υπάρχουν λύσεις για την προστασία των κοινοτήτων που επλήγησαν. Για παράδειγμα η δενδροφύτευση ως πρώτη λύση αυξάνει τα επίπεδα οξυγόνου, αλλά βοηθά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στην παρούσα φάση πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός θα αποτελέσει για την Κίρκη το κατεξοχήν μέσο προκειμένου η περιοχή να ανακτήσει την ζωντάνια, την αισιοδοξία να κρατηθεί ο τόπος ζωντανός και να οδηγηθεί στην ανασυγκρότηση και αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Η Κίρκη και το υπέροχο δάσος που την περιέβαλε, ήταν ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου και οξυγόνου για την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη μια πόλη που αναπτύσσεται ραγδαία, με χαμηλά ποσοστά πρασίνου και με πολύ τσιμέντο στον αστικό της ιστό, έχει ανάγκη την ύπαρξη δασικών εκτάσεων που να την αγκαλιάζουν.

Ως εκ τούτου, καλές πρακτικές, καλά οργανωμένες κοινότητες, ο εθελοντισμός, η οργάνωση αγροδασοπονίας, οι υποδομές και τέλος οι εμπνευσμένοι άνθρωποι, εκτιμούμε ότι είναι αυτοί οι παράγοντες που θα μπορέσουν την επόμενη μέρα της καταστροφής να ανασυγκροτήσουν τον τόπο μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενίσχυση υποδομών.

Βελτίωση υποδομών όπως οδοποιία επαρχιακού δικτύου, αγροτικοί δρόμοι, παραδοσιακά γεφύρια κλπ. Τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και ενίσχυση της σύνδεσης με τον έξω κόσμο.
Σύνδεση οδική των οικισμών Άβαντα, Αισύμης, Κίρκης με την Αλεξανδρούπολη για να αναδειχθεί πολιτιστικά και τουριστικά η περιοχή.
Συντήρηση – Σήμανση και ανάδειξη Πεζοπορικών Διαδρομών Κίρκης.

Οικονομία / Υποστήριξη επιχειρηματικότητας.

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή χρηματοδοτικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης για νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν εγκατασταθούν στην Κίρκη.
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Δημιουργία προγραμμάτων εργασίας για την απασχόληση μονίμων κατοίκων σε έργα υποδομής και περιβάλλοντος.
Πρωτογενής τομέας : Δημιουργία Μελισσοκομικού πάρκου (οριοθετημένη περιοχή ) και κίνητρα εγκατάστασης. Κιόσκια, εγκατάσταση εξοπλισμού μελισσοκόμων.
Εφοδιασμός με επιδοτούμενο εξοπλισμό, καλλιέργεια μελισσοκομικών φυτών. Επαναξιοποίηση των υποβαθμισμένων εδαφών. Σκοπιμότητα, η παρούσα δράση αποσκοπεί στην στήριξη της μελισσοκομικής δραστηριότητας.
Προώθηση κτηνοτροφίας και γεωργίας. Υποστήριξη κτηνοτροφικών και γεωργικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τοπική παραγωγή τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής.

Κατοικία:

Αποκατάσταση των 23 καμένων σπιτιών από φορέα (υιοθέτηση πυρόπληκτου οικισμού) και δημιουργία πρότυπου παραδοσιακού οικισμού.

Οικονομικά Κίνητρα :

Ελκυστικοί φορολογικοί συντελεστές για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Κίρκη .

Ανακαίνιση / κατασκευή κατοικιών με χαμηλό κόστος.

Δημιουργία χρηματοδοτικού προγράμματος για ενθάρρυνση ανακαίνισης και κατασκευή κατοικιών.

Κατασκευή Ανάπτυξη κατοικιών με ενεργειακή απόδοση για μείωση κόστους διαβίωσης

Προγράμματα κατοικίας για νέους.

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατοικίας που είναι προσιτά σε νέους κατοίκους

Υγεία: Υπηρεσίες υγείας – υγειονομική περίθαλψη.

Δημιουργία υπηρεσιών υγείας για την παροχή βασικής υγειονομικής φροντίδας.

Δημιουργία υγειονομικού κέντρου .

Τουρισμός : Βιώσιμες μορφές τουρισμού

Προώθηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.

Δημιουργία επιχειρήσεων αγροτουρισμού, (ξενώνες κ.α) για την προσέλκυση επισκεπτών και ενδιαφερομένων.

Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού.

Ανάπτυξη τουριστικών μονοπατιών

Δημιουργία τουριστικών μονοπατιών και ενθάρρυνση του πεζοπορικού τουρισμού.

Προώθηση ποδηλασίας και πεζοπορίας

Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και μονοπατιών πεζοπορίας για επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους.

Περιβάλλον : Μεταπυρική διαχείριση

Κίρκη : Ευάλωτη περιοχή από ανέμους και ανεμοστρόβιλους μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023.

Δημιουργία μιας νέας οικονομίας για το δάσος.

Δημιουργία δασικού φυτωρίου στην περιοχή Κίρκης για αναδάσωση καμένων εκτάσεων.

Δράσεις με το δάσος.

Δημιουργία πράσινης ζώνης πυροπροστασίας με φυτεύσεις πυράντοχων δασικών δέντρων γύρω από τον οικισμό.

Προστασία ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Δημιουργία αστροπαρατηρητηρίου.

Αναδασώσεις όχι σε βάρος της κτηνοτροφίας.

Ενημερωτική ημερίδα από την πυροσβεστική για θέματα προστασίας των κατοίκων.

Ενημέρωση από το δασαρχείο για τα είδη που μπορούν να φυτευτούν.

Πολιτισμός: Ένταξη της Κίρκης στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Διατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αναστύλωση κτιρίων – τοπόσημα (σιδηροδρομικός σταθμός , οικία δασαρχείου) για τη διατήρηση της τοπικής ιστορίας. Στην περιοχή δυνατότητα παραχώρησης κτηρίων ΟΣΕ και Δασαρχείου προκειμένου να λειτουργήσουν ως αναψυκτήρια, ξενώνες για την χειμερινή περίοδο.

Ανάπλαση / αποκατάσταση μεταλλίων: αξιοποιηθεί / χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο, χώρος αναψυχής, εκθεσιακός χώρος, μουσείο με εκθέματα.

Αξιοποίηση εμβληματικών κτηρίων για εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ

Φεστιβάλ υπαίθρου.

Δημιουργία φεστιβάλ ξυλογλυπτικών αγαλμάτων, κατασκευή ξυλόγλυπτων αντικειμένων, αγαλμάτων κλπ.

Συνδέσεις / Εξωστρέφεια : Προσκοπισμός : Δράσεις προσκόπων από κοινού με τον πολιτιστικό Σύλλογο Κίρκης.

Συνδέσεις: Κυνηγητικοί Σύλλογοι, ορειβατικοί σύλλογοι.

Παιδεία :Εκπαιδευτικά προγράμματα:

Εκπαιδευτικές Δράσεις «Στηρίζουμε τον Νότιο Έβρο – Οικισμός Κίρκης.

Προώθηση εκπαιδευτικών εκδρομών.

1.Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών για σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα προκειμένου να ενθαρρύνει τη γνωριμία με την Κίρκη.

  1. Ημερίδες από το Δ.Π.Θ Τμ. Δασοπονίας Ορεστιάδας με θέμα το δάσος, περιβάλλον, την αποκατάσταση του, κ.α.

3.Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προσέλκυση οικογενειών με παιδιά (οικογενειακός τουρισμός).

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της εξωστρέφειας για την ενδυνάμωση του οικισμού της Κίρκης.

Σύνδεση με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σύναψη συμφωνιών με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έρευνας στην περιοχή στον τομέα του ορυκτού πλούτου, της βιοποικιλότητας, των σπάνιων εντόμων που υπάρχουν στην περιοχή.

Προώθηση “εργασίας από το σπίτι”

Προώθηση της εργασίας από το σπίτι μέσω της τεχνολογίας για να προσελκύσει εργαζομένους που μπορούν να δουλέψουν και να εργαστούν απομακρυσμένα.

Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων

Χρηματοδότηση και υποστήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων για τη διατήρηση τέχνης και πολιτισμού.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΡΚΗΣ

πηγή https://www.evros24.gr/ 27/3/2024