Προτάσεις Επιμελητηρίου Έβρου για το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Οι θέσεις και οι απόψεις του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ όσον αφορά την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε πρώτη φάση σε 32 ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως αυτή έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ που ανήκει στα διοικητικά όρια του Επιμελητηρίου μας.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνουμε τα παρακάτω :

Είναι πολύ σημαντικό να τίθεται για πρώτη φορά επισήμως από την πολιτεία η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την υποστήριξη των ακριτικών νησιών της χώρας μας και ειδικότερα η αντιμετώπιση ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου, της νησιωτικότητας, που έχει κατοχυρωθεί στον Συνταγματικό Χάρτη της χώρας και έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση εφαρμογή της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των μικρών ακριτικών νησιών, όπως η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και να είναι απαλλαγμένη από κάθε μνημονική πολιτική ή επιλογή.

Η σχεδιαζόμενη εφαρμογή της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου οφείλει να στοχεύει στην δημιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν τις μεταφορές του νησιωτικού χώρου ισοδύναμες με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, ειδικότερα στο κόστος μεταφοράς, στην συχνότητα εξυπηρέτησης, στο χρόνος ταξιδιού, στην επιλογή προορισμών και στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Το Επιμελητήριο Έβρου δηλώνει ότι θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε τέτοια προσπάθεια και παράλληλα αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου απαιτεί σωστό προγραμματισμό και σταδιακή εφαρμογή καθώς έχει να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο στρεβλό και απαρχαιωμένο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και επιδοτησεων καθώς και την πλήρη έλλειψη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς ειδικά προς τα μικρά ακριτικά νησιά.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να σας καταθέσουμε προς αντιμετώπιση και επίλυσή, την σημαντική στρέβλωση που ανακύπτει κατά την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3328.1.8.17/01/2001 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» η επιδότηση των δρομολογίων διακόπτεται κατά τους τρεις ως ανωτέρω καλοκαιρινούς μήνες, τους πλέον κρίσιμους για την ανάπτυξη του νησιού, εντελώς αδικαιολόγητα οπότε το κόστος της θαλάσσιας μετακίνησης επιβατών, Ι.Χ.Ε. και εμπορευμάτων τριπλασιάζεται της αντίστοιχης μετακίνησης τους με χερσαία μέσα μεταφοράς.

Όπως γίνεται κατανοητό το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια :

  • παραβιάζεται το βασικό χαρακτηριστικό της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου που είναι η εξισορρόπηση του κόστους μεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων μετακινήσεων και μεταφορών.
  • δεν αντιμετωπίζεται η ακριτική κοινωνία της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, οπότε ο νησιώτης κάτοικος επιβαρύνεται με υψηλά κόμιστρα για την κάλυψη ακόμη και των βασικών αναγκών διακίνησης του.
  • δέχεται ισχυρότατο πλήγμα η τουριστική κίνηση του νησιού, η οποία παρατηρείται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα μικρά ακριτικά νησιά.

Το υπερβολικό κόστος των κομίστρων μετακίνησης με πλοίο στην ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ σε σχέση με τους λοιπούς χερσαίους τουριστικούς προορισμούς αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην αύξηση του τουρισμού. Το γεγονός αυτό έχει άμεση συνέπεια στο εισόδημα των κατοίκων του νησιού που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αίτιες της τουριστικής στασιμότητας του νησιού τα τελευταία χρονιά.

Η πρόταση του Επιμελητηρίου Έβρου για την αποκατάσταση των βασικών χαρακτηριστικών της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και αφού δεν υπάρχει εφοπλιστικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού, είναι να επιδοτηθεί η δρομολογιάκη γραμμή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» σε όλη την διάρκεια του χρόνου (ή με οπουδήποτε άλλο τρόπο να μειωθεί η τιμή του κομίστρου της θαλάσσιας διαδρομής για όλους τους επιβάτες και τα τροχοφόρα μέσα).

Όσον αφορά την συχνότητα των δρομολογίων, που είναι επίσης βασικό χαρακτηριστικό της Αρχής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και με βάση την γνώση εκ μέρους του Επιμελητηρίου Έβρου των τοπικών συνθηκών, προτείνεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο να πραγματοποιούνται ΕΝΝΕΑ επιδοτούμενα κυκλικά δρομολόγια εβδομαδιαίως, (με χαμηλό κόμιστρο).

Με εκτίμηση, Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου – Χριστόδουλος Τοψίδης

[Πηγή δημοσίευσης: https://www.evros24.gr/, 16/4/2018}