Π.Ε. Έβρου: 1000 ευρώ πρόστιμο στους επαγγελματίες εστίασης που διαθέτουν χύμα τσίπουρο ή τσικουδιά

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ενημερώνει τους καταναλωτές και επαγγελματίες της περιοχής, ότι σύμφωνα με την ΥΑ 91354/2017 (άρθρο 75, παρ. 3, ειδ.γ) και το υπ’ αριθμ. 5648/20-01-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΔΑ: 9ΡΤΑ46ΜΤΛΡ-ΛΡΞ):

  1. Το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα σε μονάδες ομαδικής εστίασης είναι το ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
  2. Τα προϊόντα «Τσίπουρο ή Τσικουδιά» διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης αποκλειστικά προσυσκευασμένα.
  3. Στους τιμοκαταλόγους των ανωτέρω καταστημάτων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), διατίθεται χύμα.
  4. Στους παραβάτες των ανωτέρων παραγράφων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 Ευρώ ) ανά παράβαση.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 28/1/2020}