«Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον»

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 16:00 στη Λέσχη Κομοτηναίων

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑΕ ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας) Ροδόπης & Ξάνθης διοργανώνει συνάντηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Προβλήματα και Απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», στο πλαίσιο υλοποίησης του διαπεριφερειακού σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 16:00 στη Λέσχη Κομοτηναίων.

Σκοπός της συνάντησης είναι η σύσταση ενός «Παρατηρητηρίου Θάλασσας» αποτελούμενου από μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη ερευνητικών και επιστημονικών φορέων, αλιευτικών φορέων και τοπικών φορέων με στόχο την ανάδειξη και καταγραφή των παράκτιων απειλών που προκαλούνται είτε από ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η υπεραλίευση και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε από την κλιματική αλλαγή, όπως η διάβρωση των ακτών και η εισβολή ξενικών ειδών καθώς και η ανάπτυξη προτάσεων για την επίλυσή τους.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας 4.1 του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης & Ξάνθης της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Στο σχέδιο συμμετέχουν συνολικά 22 συμβαλλόμενες παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, 26/10/2023}