Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ και το αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από επενδυτικά έργα και προγράμματα που υλοποιεί σε τακτική βάση.

Ένα σημαντικό παράδειγμα που ενσωματώνει την κεντρική φιλοσοφία της ΣΕΚΑΠ  που σέβεται το περιβάλλον είναι η λειτουργία κεντρικού συστήματος ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του εργοστασίου και των  γραμμών παραγωγής της ΣΕΚΑΠ και καταφέρνει να εξοικονομεί πάνω από 2.000 MWh τον χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και αναμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη παραγωγή της ΣΕΚΑΠ είναι το γεγονός ότι, από το 2002 η καπνοβιομηχανία της Θράκης, είναι από τις πρώτες που αντικατέστησε το υγραέριο  με φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας / ατμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράσινη πολιτική της ΣΕΚΑΠ είναι πλήρως ενσωματωμένη στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας.

Μια στρατηγική σε πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας η οποία επενδύει συνεχώς σε νέες πρακτικές  και εξοπλισμό προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία των καπνών και την παραγωγή των τελικών καπνικών προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.thraki.com.gr, 7/6/2017]