Πολίτες και πράσινο

Πως μπορούν να “υιοθετηθούν” δημοτικοί χώροι από ομάδες πολιτών

Τη σχέση “πολίτη και πράσινο” θέλει να αξιοποιήσει ο Δήμος Κομοτηνής και πλέον διαθέτει και το εργαλείο μέσω του νέου Κανονισμού Πρασίνου. Αυτός εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου και θα λάβει δημοσιότητα ως προς το πλήρες περιεχόμενό του μέσω της ιστοσελίδας, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση. Με τον Κανονισμό αυτόν ο Δήμος έρχεται να θέσει κανόνες και αρχές ως προς την προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών, των πάρκων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων χώρων πρασίνου.

Θετικά σχόλια επί του Κανονισμού κατέθεσε η Φελίνα Καζάκου και ευχήθηκε να αποδώσει στην πράξη στην τοπική κοινωνία. Την άποψη ότι το πρόστιμο των 200 ευρώ για καταστροφή δένδρων ηλικίας άνω των δέκα ετών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, είναι χαμηλό εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σπάρτακος Δημήτρης Αμανατίδης, με την άποψη αυτή να βρίσκει σύμφωνο και τον δήμαρχο. Με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία έγινε η διαμόρφωση του ύψους των προστίμων, έσπευσε να διευκρινίσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μουρτίδης.

Περαιτέρω ο Δημήτρης Αμανατίδης ανέδειξε τη διάθεση πολιτών να περιποιούνται με πράσινο δημοτικούς χώρους “υπάρχουν άνθρωποι δραστήριοι, συνταξιούχοι κατά βάση, που μας έχουν πλησιάσει από την περιοχή της Εκτενεπόλ και έχουν φυτεύσει με δικά τους έξοδα δημοτικούς χώρους πρασίνου, έχουν βάλει οπωροφόρα δένδρα και ποτίζουν, αλλά έχουν το φόβο μήπως τους κυνηγήσει ο Δήμος. Ρωτούν αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει κάτι ποιο νόμιμο”.

Την πρόβλεψη του άρθρου 13 του νέου Κανονισμού Πρασίνου περί “Κοινωνικών Πάρκων” ανέδειξε ως απάντηση ο δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης.

Το άρθρο 13 για Κοινωνικά Πάρκα προβλέπει:

  • Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να “υιοθετηθούν” από ομάδες πολιτών, επιτροπές περιοίκων, συλλόγους, κινήματα πολιτών, επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές, και γενικά από κάθε άλλο συλλογικό φορέα, δημοτικοί χώροι καθ΄ υπόδειξη των ιδίων ή του Τμ. Πρασίνου, οι οποίοι θα αναλάβουν την διαμόρφωση, φύτευση, συντήρηση, επιμέλεια του συγκεκριμένου χώρου. Οι ανωτέρω συλλογικοί φορείς, ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπό τους. Η “υιοθέτηση” αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του οποιοδήποτε χώρου και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του πρασίνου.
  • Το Τμήμα Πρασίνου παρέχει την τεχνογνωσία του και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον του ζητηθεί και εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου. Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το Τμήμα Πρασίνου απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η οποία είναι υποχρέωση αποκλειστικά των ανωτέρω συλλογικών φορέων.
  • Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης, εγκατάλειψης του αναφερόμενου χώρου, κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου
  • Οι «υιοθεσίες» αυτές έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης, την ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρήστου χώρου, τη διαπαιδαγώγηση και την εν γένει αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε σχέση με τον δημόσιο χώρο.

Ο νέος Κανονισμός Πρασίνου προβλέπει μεταξύ άλλων, πως το Τμήμα Πρασίνου διαχειρίζεται τα αιτήματα δημοτών που αφορούν σε κοπές δένδρων, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κ.λ.π, σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Περιγράφει τους κανόνες χρήσης δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου από το κοινό, τις επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε δημόσιο/δημοτικό χώρο πρασίνου, τις παραβάσεις και τα πρόστιμα.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr, 10/3/2018}