Κοινωνικά πάρκα αποκτά η Κομοτηνή

Νέο κανονισμό Πρασίνου αποκτά ο Δήμος – Θεσμοθετείται μια σειρά από πρόστιμα για τους παραβάτες

Τη θέσπιση κοινωνικών πάρκων, ώστε να μπορούν να «υιοθετήσουν» συλλογικότητες και φορείς δημόσιους χώρους, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονισμού πρασίνου που εγκρίθηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής.

Το σχέδιο, το οποίο θα προωθηθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, θέτει κανόνες και αρχές ως προς την προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών, των πάρκων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων χώρων πρασίνου.

Υιοθεσίες πάρκων

Το σχέδιο εισαγάγει τον θεσμό των Κοινωνικών Πάρκων, ο οποίος υπάρχει ήδη σε αρκετούς Δήμους σε όλη την επικράτεια.

Έτσι μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να «υιοθετηθούν» από ομάδες πολιτών, επιτροπές περίοικων, συλλόγους, κινήματα πολιτών, επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές και γενικά από κάθε άλλο συλλογικό φορέα, δημοτικοί χώροι καθ’ υπόδειξη των ιδίων ή του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαμόρφωση, φύτευση, συντήρηση, επιμέλεια του συγκεκριμένου χώρου.

Η «υιοθέτηση» αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του οποιοδήποτε χώρου και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του πρασίνου, ενώ το Τμήμα Πρασίνου θα παρέχει την τεχνογνωσία του και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον του ζητηθεί και παράλληλα θα εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου.

Βέβαια μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το Τμήμα Πρασίνου απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η οποία είναι υποχρέωση αποκλειστικά των ανωτέρω συλλογικών φορέων.

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης, εγκατάλειψης του αναφερόμενου χώρου, κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου.

Οι «υιοθεσίες» αυτές έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης, την ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρήστου χώρου, τη διαπαιδαγώγηση και την εν γένει αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε σχέση με τον δημόσιο χώρο.

Το σχέδιο επίσης προβλέπει κανόνες για την προστασία και τη διατήρηση του υφιστάμενου αστικού πρασίνου, μέσα από τους οποίους ο Δήμος θέτει σε προτεραιότητα τη δημιουργία νέων χώρων πράσινου, και δεσμεύεται για τις παρεμβάσεις και τις εργασίες που πρέπει να γίνονται.

Επίσης προβλέπονται οι τρόποι ανταπόκρισης στα αιτήματα των δημοτών και τις εργασίες που θα γίνονται, τα μέτρα προστασίας που θα λαμβάνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά και τους κανόνες χρήσης του Δημοσίου/Δημοτικού χώρου πρασίνου από το κοινό, αλλά και πώς θα γίνονται οι εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας.

«Καμπάνες» στους πονηρούς

Στο σχέδιο προβλέπεται, με στόχο την αντιμετώπιση του συνεχώς εντεινόμενου φαινομένου αυθαίρετης κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους ή καταστροφής φυτών, θάμνων, ανθών κλπ αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών, το μαχητό τεκμήριο ευθύνης των γειτονικών ιδιοκτησιών.

Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής δέντρων ή ξήρανσης (με χρήση χημικών μέσων – συνήθως το φυτό ξηραίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε περιπτώσεις προσβολής από ασθένειες ή έντομα), αφού έχει απορριφθεί αίτημα για κοπή του δένδρου από την υπηρεσία, τεκμαίρεται ότι την κοπή ή την φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας της ιδιοκτησίας του οποίου το αίτημα έχει απορριφθεί, μιας και ωφελείται από την απώλεια.

Στους υπευθύνους επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό πρόστιμα καθώς και η υποχρέωση αντιστάθμισης του φυτικού υλικού, παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα ένστασης.

Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε άλλο γεγονός έκτακτης ανάγκης ή αν αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το φυτικό υλικό στην τριπλάσια ποσότητα από αυτό που απωλέσθηκε.

Ο κανονισμός προβλέπει και την επιβολή προστίμων για όσους παραβαίνουν τους κανόνες χρήσης του δημόσιου /δημοτικού πρασίνου, ανάλογα με την παράβαση και το εύρος της.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 14/2/2018}