Παράταση για το «Μέτρο 5.1» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Παράταση ενάμιση μήνα έλαβε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω Μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και από τον ΕΛΓΑ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 30/7/2018}