400.000 πλαστικές παγίδες χταποδιών απειλούν το Θρακικό Πέλαγος

Τα «Κουτιά» ή «Κιούπια» είναι ένα φθηνό αλιευτικό εργαλείο και η χρήση του αρκετά διαδεδομένη για την αλίευση χταποδιών στο Θρακικό Πέλαγος. Aυτή η πρακτική ιχθυοπαγίδας των χταποδιών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για τους παράκτιους αλιείς. Τα «κουτιά», μάλιστα, είναι ιδανικό μέρος για να γεννήσει το χταπόδι.

Το κόστος είναι αρκετά φθηνό (1 ευρώ το κουτί), οπότε ο αριθμός ανά σκάφος είναι πολύ μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου των 1.500 κουτιών. Για παράδειγμα υπάρχουν σκάφη που έχουν πενταπλάσιο και δεκαπλάσιο αριθμό «Κουτιών». Σύμφωνα με τους παράκτιους αλιείς, υπολογίζεται ότι είναι ποντισμένα τουλάχιστον 400.000 κουτιά, από τον κόλπο της Καβάλας έως την Αλεξανδρούπολη. Στην περίοδο της απαγόρευσης του τριμήνου, μεγάλος αριθμός παραμένει στον βυθό και οι αλιείς ανασύρουν μόνο μέρος του συνόλου των «κουτιών».

Το χαμηλό κόστος του συγκεκριμένου εργαλείου, ο εύκολος τρόπος χρήσης του και το γεγονός ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερες αλιευτικές γνώσεις, οδήγησε την πλειοψηφία των παλαιότερων αλιέων να στραφούν προς αυτό το εργαλείο, αλλά και σημαντικό αριθμό νέων και όχι έμπειρων ψαράδων να το δουλεύουν αποκλειστικά.

«Ο τρόπος χρήσης του εργαλείου (αφού δεν απαιτείται η ανάσυρσή του πάνω στο σκάφος) καθιστά εύκολο στη διάρκεια της απαγόρευσης να αλιεύουν χταπόδια με τα εναπομείναντα «Κουτιά» και επίσης δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθούν από τη Λιμενική Αρχή. Πολλά από αυτά μένουν χωρίς σήμανση στον βυθό και όταν αρχίζει η αλιευτική περίοδος για τις μηχανότρατες συμπαρασύρονται και κόβονται με συνέπεια να επιβαρύνεται η περιοχή με μεγάλο ποσότητα πλαστικών», λέει στη Greenagenda.gr ο Δημήτρης Τσιάμης, βιολόγος-ιχθυολόγος του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Έτσι, λοιπόν, ένας σημαντικός αριθμός κουτιών κόβεται με αποτέλεσμα να καταλήγουν στον βυθό και αυτό επιβαρύνει την περιοχή με μεγάλη ποσότητα πλαστικών αντικειμένων. Τα κουτιά που εξακολουθούν να παραμένουν στο βυθό κατά τη διάρκεια της απαγορευτικής περιόδου, είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν, καθώς δεν φέρουν την απαραίτητη σήμανση. Επιπλέον η ανάσυρσή τους σε περίπτωση που εντοπιστούν είναι αρκετά δύσκολη, καθώς οι λιμενικές αρχές δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή.

Τα κουτιά που παραμένουν στον πυθμένα χωρίς σήμανση δημιουργούν διενέξεις ανάμεσα στους παράκτιους αλιείς και τους ιδιοκτήτες μηχανοτράτων, οι οποίοι κατά τη διενέργεια της αλιείας με το εργαλείο τράτα βυθού (OTB) συμπαρασύρουν και τα κουτιά.

Η καθιέρωση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με τους άκαμπτους κυλινδροειδείς θαλάμους, κυρίως στη συγκεκριμένη περιοχή, ήρθε μετά τη θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος 157/2004 «Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες».

Πριν την εφαρμογή του ΠΔ, μέρος μόνο των αλιέων αλίευαν χταπόδια με τους βολκούς, ένα εργαλείο ακριβότερο από τα «Κουτιά», με δυσκολότερο τρόπο χρήσης και το οποίο ήταν αναγκαίο να βγει από τη θάλασσα για να συντηρηθεί.

Η φύση του αλιευτικού εργαλείου «κουτιά» έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολη και την αστυνόμευση της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Όπως είναι φυσικό, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης αλιείας με το εργαλείο «Κουτιά».

Το Τμήμα Αλιείας Ξάνθης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπολιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, που έχει την ευθύνη της ευρύτερης περιοχής, και τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

  • αριθμός των κουτιών που χρησιμοποιεί κάθε αλιευτικό σκάφος είναι πολλαπλάσιος του επιτρεπόμενου των 1.500.
  • Tην περίοδο απαγόρευσης αλιείας με το συγκεκριμένο εργαλείο (01 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου) μεγάλος αριθμός κουτιών παραμένει στο βυθό, καθώς οι αλιείς ανασύρουν μέρος του συνόλου των εργαλείων που διαθέτουν.
  • Ο τρόπος χρήσης του εργαλείου (δεν απαιτείται να ανασυρθούν τα εργαλεία επάνω στο σκάφος) καθιστά εύκολο για τους αλιείς κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης, να εξακολουθούν να αλιεύουν χταπόδια με τα εναπομείναντα κουτιά, και δύσκολο για τις λιμενικές αρχές να τους εντοπίσουν.

Το συγκεκριμένο θέμα παρακολουθεί το ΙΝΑΛΕ, βλέποντας χρόνο με τον χρόνο το χταπόδι να μειώνεται σημαντικά, και τονίζει ότι πρέπει να υπάρξουν δραστικά μέτρα στην αλιεία του είδους με τη χρήση «κουτιών».

Διάφορες προτάσεις που πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά είναι οι παρακάτω:

  • Πλήρης απαγόρευση του εργαλείου «κουτιά».
  • Ρύθμιση των διαδικασιών τοποθέτησης και ανάσυρσης των κουτιών, έτσι ώστε να υποχρεώνονται οι αλιείς να ενημερώνουν τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για κάθε τοποθέτηση ή ανάσυρση εργαλείων.
  • Νομοθετική ρύθμιση για τη μέγιστη ποσότητα χταποδιών που μπορεί να αλιεύσει κάποιο σκάφος χωρίς ιχθυοπαγίδες.
  • Πλήρης απαγόρευση της αλιείας χταποδιού για την περίοδο που απαγορεύεται και η χρήση τής κάθε κατηγορίας ιχθυοπαγίδας.
  • Ταυτόχρονα να μην επιτρέπεται η αλλαγή ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους ιχθυοπαγίδων, περισσότερες από μια φορά ανά έτος.
  • Τοπική ρύθμιση για την απαγόρευση αλιείας χταποδιού για την περίοδο 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, από greenagenda.gr, 29/3/2019}