Αποδοτική συνεργασία Γεωπονικής Σχολής με αγρότες Ορεστιάδος

Σειρά προτάσεων θα υποβληθούν για χρηματοδότηση από το «Μέτρο 16» – Αφορούν εναλλακτικές καλλιέργειες, στον Βόρειο Έβρο, όπως τα ελαιοδοτικά φυτά, αλλά και έρευνα για τα φυτοφάρμακα και τις εντομολογικές προσβολές

Η καλή συνεργασία του Πανεπιστημίου Ορεστιάδας με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής οδήγησε στη διαμόρφωση σειράς προτάσεων που θα υποβληθούν στο Μέτρο 16, το οποίο χρηματοδοτεί συνεργασία αγροτών με ερευνητικά ιδρύματα.

Η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, που διανύει επιτυχώς τον 20ό χρόνο λειτουργίας της, παράλληλα με την αξιοσημείωτη ακαδημαϊκή της διαδρομή, έχει εδραιώσει μια ουσιαστική συνεργασία με τους αγρότες της περιοχής, τις Ενώσεις, τους συνεταιρισμούς και τους ιδιώτες.

Προς όφελός τους τίθεται συχνά το ερευνητικό έργο, όπως για παράδειγμα μέσα από εναλλακτικές καλλιέργειες που το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει στους παραγωγούς, όπως τα ελαιοδοτικά φυτά ατρακτυλίδα και ρετσινολαδιά, η διετής έρευνα για χρήση ιλύος του βιολογικού καθαρισμού του δήμου που εφάρμοσε πειραματικά η σχολή σε καλλιέργειες μαλακού σιταριού, αραβόσιτου και ξηρικού ηλίανθου.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που οι διευθυντές των εργαστηρίων και το προσωπικό της σχολής συναποφάσισαν να υποβάλουν προτάσεις στο Μέτρο 16 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κοντά στους αγρότες

«Είμαστε κοντά στους αγρότες της περιοχής με διάφορες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις στην Ορεστιάδα ή τα χωριά κι αυτό θέλουμε να το συστηματοποιήσουμε», τονίζει στην «Ύπαιθρο Χώρο» ο κοσμήτορας της Σχολής, Σπύρος Κουτρούμπας.

Όπως επισημαίνει, «ταυτόχρονα επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα του Μέτρου 16, ώστε να εντάξουμε παρόμοιες δράσεις σε κάποιο επίσημο πρόγραμμα και να τύχουμε χρηματοδότησης, καθώς το Μέτρο 16 χρηματοδοτεί προτάσεις έτοιμες προς εφαρμογή και ζητάει συμπράξεις μεταξύ δύο-τριών εταίρων από τον πρωτογενή τομέα, από ερευνητικά ιδρύματα κ.ο.κ., είτε πρόκειται για Ενώσεις, Συνεταιρισμούς, Ομάδες Αγροτών, είτε για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς φορείς, τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις και Ομάδες Παραγωγών, ώστε η συγκεκριμένη συνεργασία που αναπτύσσουμε και όσα επιχειρούμε να γίνουν σε πιο επίσημη βάση».

Προτάσεις

Το πρόγραμμα που έληγε τον Σεπτέμβρη πήρε παράταση, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη των προτάσεων.

Ο κ. Κουτρούμπας αναφέρει ορισμένα παραδείγματα από το πακέτο προτάσεων που σχεδιάζουν και περιλαμβάνουν, κυρίως, τον Βόρειο Έβρο,  όπου η γεωργική είναι βασική επαγγελματική ενασχόληση, αλλά και τον Νότο.

Μεταξύ των προτάσεων είναι μία με την ΕΑΣ, έτσι ώστε «να μελετήσουμε νέες καλλιέργειες για την περιοχή, να εξετάσουμε την προσαρμοστικότητά τους, το δυναμικό απόδοσης και την οικονομικότητα.

Η πρόταση θα στηριχτεί σε παλαιότερη συνεργασία με την Ένωση και σε ερευνητική εργασία.

Επίσης, με την αλευροβιομηχανία «Μύλοι Θράκης» είχαμε στο παρελθόν μακρά συνεργασία και θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να την ενισχύσουμε». Μια πρόταση αφορά την τύχη των φυτοφαρμάκων στο έδαφος, εντομολογικές προσβολές, ασθένειες, όπως και άλλες αξιόλογες προτάσεις αναμένουν να τύχουν ανάλογης αποδοχής.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, του Νίκου Αντύπα, 28/9/2018}