Ο Νέστος πάει… UNESCO

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, η προπαρασκευαστική-ενημερωτική συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε από την έδρα UNESCO «Διατήρηση και οικοτουρισμός στα παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα» (Con-E-Ect) και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, στο ΤΕΙ Καβάλας, με τη συμμετοχή του Καθ. Μ. Σκούλλου, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής MAB/UNESCO (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) και εκπροσώπων των τριών δήμων της ευρύτερης περιοχής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενδελεχής ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποβολή της υποψηφιότητας του Δέλτα Νέστου και της ευρύτερης περιοχής στο Πρόγραμμα  «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (ΜΑΒ) καθώς και η προετοιμασία Ημερίδας στις 19-20 Οκτωβρίου στην οποία θα συμμετέχουν Διευθυντές Φορέων ΜΑΒ της Μεσογείου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον κ. Σκούλλο του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO που έχει ως αφετηρία το έτος 1970 και σκοπός του ήταν να βελτιώσει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, περιλαμβάνοντας τρεις αλληλοσυνδεόμενες λειτουργίες: διατήρηση (τοπίων, οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικής ποικιλότητας), ανάπτυξη (οικονομική, ανθρώπινη και πολιτισμικά προσαρμοσμένη) και στήριξη (έρευνα, παρακολούθηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση). Η χώρα μας, παρά τον υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας που διαθέτει, έχει εντάξει μόνο δύο περιοχές στα Αποθέματα Βιόσφαιρας: τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, σε συνολικό αριθμό 669 περιοχών παγκοσμίως.

Στη συνέχεια ο καθ. Δ. Εμμανουλούδης, Διευθυντής της Έδρας UNESCO Con-E-Ect παρουσίασε τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της έδρας, καθώς επίσης τους λόγους και την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της προπαρασκευαστικής συνάντησης, ενώ ο Δρ. Μ. Κουτράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, εξήγησε το ιστορικό της υποψηφιότητας και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι ανωτέρω παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την κα Α. Μιρλή, εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου και αφορούν τον συνδυασμό της υψηλής βιολογικής, αισθητικής, επιστημονικής και γεωμορφολογικής αξίας του εναπομείναντος Παραποτάμιου Δάσους του Δέλτα Νέστου και του υπολειμματικού στοιχείου του στην Κεραμωτή, με την έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να μοιράζεται την ευθύνη για τη διαφύλαξη του αγαθού, αλλά και να δέχεται τα οφέλη από την ανάπτυξη που προέρχεται από αυτό.

Ο Δήμαρχος Νέστου, κ. Β. Τσομπανόπουλος, που συμμετέχει και στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, εξήγησε τη σημασία που έχει το περιβάλλον για το Δήμο Νέστου και δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο Δήμος Νέστου χρησιμοποιεί ως λογότυπό του τον Κολχικό Φασιανό, δεδομένου ότι στο Δέλτα Νέστου ζει ο μοναδικός στον κόσμο φυσικός άγριος πληθυσμός του είδους. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Τοπείρου, κ. Θωμάς Μίχογλου τόνισε την αξία του Δέλτα Νέστου και δήλωσε και τη δική του συμμετοχή στην προσπάθεια, ενώ και οι εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας, Αντιδήμαρχοι κ. Καλανταρίδης και κ.Τουλκίδης, εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράσταση της δημάρχου, όπως και τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καβάλας να συμβάλλει από τη μεριά του στην προσπάθεια αυτή.

[ΠΗΓΗ: http://www.thraki.com.gr/, 28/6/2017]

Φωτό 2: από http://www.topeiros.gr