Οι προτάσεις των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜ-Θ στη διαβούλευση του ΥΠΑΑΤ για τον επαναπροσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών

Μετά από την ανάρτηση προς διαβούλευση από το ΥΠΑΑΤ, στη σελίδα του υπουργείου, της νέας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, βάση του κοινοτικού κανονισμού 1305/2013 καταθέσαμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις :

  • Δεν συνυπολογίζεται στις γεωκλιματικές μετρήσεις, ο βοσκότοπος που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. Αυτό δίνει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική αφού οι βοσκότοποι στη χώρα μας, λόγω της φύσης τους, επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες και δεν υπόκεινται σε βελτίωση της απόδοσής τους, με τεχνικά μέσα.
  • Όλα τα κριτήρια σχετίζονται με την καλλιεργήσιμη γη, στοιχείο από το οποίο συμπεραίνουμε ότι τα κριτήρια αυτά έχουν προσαρμοστεί τις συνθήκες χωρών, που δεν ασκούν εκτατική κτηνοτροφία, με την έννοια που αποδίδουμε εμείς στον όρο, εκτατική κτηνοτροφία (βοσκοτόπια με πετρώδης εκτάσεις, δάση, θαμνολίβαδα,  χερσολίβαδα, λιγοστή αλλά ποιοτική βοσκή). Στις χώρες αυτές η μορφολογία της καλλιεργήσιμης γης, ταυτίζεται με αυτή των βοσκοτόπων.
  • Για τη χώρα μας, όταν βελτιώνονται οι υποδομές στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κι όταν έχουν υψηλή απόδοση αυτές, λόγω νερού, εδάφους ή δυναμικών καλλιεργειών, δεν επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η κτηνοτροφία της περιοχής.
  • Ζητάμε την ξεχωριστή προσέγγιση, σε σχέση με το χαρακτηρισμό μιας περιοχής, με φυσικούς περιορισμούς, της γεωργίας από την κτηνοτροφία. Με διαφορετικά κριτήρια για τον κάθε κλάδο, ώστε το αποτέλεσμα των κριτηρίων αυτών, να κάνει πιο ρεαλιστική και πιο δίκαιη, την ένταξη ή μη, της περιοχής αυτής.
  • Να σας υπενθυμίσουμε τη μείωση των ποσών της εξισωτικής από το 2016 και μετά για την κτηνοτροφία, προς όφελος της γεωργίας. Με πυκνότητα βόσκησης 3,15 ΖΜ/Ha, για το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειάς μας , η μείωση είναι μεγαλύτερη από 50%.
  • Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, ποιο ή ποια κριτήρια πληροί η κάθε περιοχή ξεχωριστά , που εντάσσεται στο νέο κατάλογο των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.
  • Ζητάμε την άμεση ένταξη, των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας, Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Δράμας μαζί με τη Θράκη, της οποίας οι περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ορεινές ή με φυσικούς περιορισμούς, εντάσσονται ως περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η περιφέρειά μας είναι ενιαία και ονομάζεται περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι και η κτηνοτροφική πρακτική είναι κοινές, οι κλιματολογικές συνθήκες το ίδιο, η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος, της διατήρησης της υπαίθρου, όπως και του τουριστικού δυναμικού της περιοχής, είναι κοινά και για τους πέντε νομούς της ΑΜΘ. Γιατί υπάρχει αυτός ο αναίτιος διαχωρισμός; Ελπίζουμε όχι για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, γιατί αυτοί δεν αναφέρονται πουθενά, στο κείμενο της διαβούλευσης!

ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Θ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 3/10/2018}