Περιβάλλον: Το έργο ODYSSEA ξεκινά

Ξεκίνημα από τους μυδοκαλλιεργητές στο Κόλπο Κεραμωτής – Μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξατομικευμένη πληροφόρηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα

Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της σελίδας ODYSSEA-Greece στο Facebook (https://www.facebook.com/ODYSSEAPlatform.Greece) και στο Twitter (https://twitter.com/ODYSSEAGreece). Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία που σκοπό έχει να παρέχει υπηρεσίες εξατομικευμένης πληροφόρησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Η αρχή γίνεται από τους μυδοκαλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο Κεραμωτής, στον ανατολικό Κόλπο Καβάλας.

Η υπηρεσία ODYSSEA-Greece παρέχει μετρήσεις θερμοκρασίας νερού στην επιφάνεια της θάλασσας προερχόμενες από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού συστήματος COPERNICUS, και πρόβλεψη για την εξέλιξη της θερμοκρασίας νερού κατά την επόμενη εβδομάδα προερχόμενη από μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης του συστήματος COPERNICUS. Αντίστοιχα, παρέχονται μετρήσεις και προβλέψεις της θερμοκρασίας αέρα (μέση, ελάχιστη και μέγιστη ημερήσια τιμή) στο Κόλπο Κεραμωτής προερχόμενες από το σύστημα NOAAGFS. Τόσο οι μετρήσεις όσο και οι προγνώσεις θα δίνονται στο χρήστη με την μορφή διαγράμματος αλλά και επεξηγηματικού κειμένου που θα ανανεώνεται καθημερινά.

Στόχος της υπηρεσίας ODYSSEA-Greece είναι η παροχή στους «ανθρώπους της θάλασσας» μετρήσεων και προβλέψεων για την θάλασσα και την ατμόσφαιρα, προερχόμενων από διάφορες διαθέσιμες πηγές πληροφορίας (δορυφόρους, μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης, επιτόπιους αισθητήρες κλπ.), με στόχο την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας τους. Θα ακολουθήσουν και άλλες παράμετροι όπως ο κυματισμός στη θάλασσα, οι κινήσεις των ρευμάτων, η συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν κλπ.

Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία ODYSSEA-Greece αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ODYSSEA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και συντονίζεται από το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας του ΔΠΘ.

Το έργο ODYSSEA

Το έργο ODYSSEA, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από 28 εταίρους από 14 χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες της Μεσογείου. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το έργο ODYSSEA, συντονίζεται από το ΔΠΘ θα έχει διάρκεια 54 μήνες, έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, με προϋπολογισμό 8,4 εκ. ευρώ.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr  , 20/7/2017}