Ένταξη τριών έργων του Δήμου Αβδήρων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, αθλητικές εγκαταστάσεις και μελέτες…

Ένταξη τριών σημαντικών έργων για το Δήμο Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού 747.500€ στο  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το πρώτο αφορά την ένταξη της πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  με προϋπολογισμό 353.400€. To καταφύγιο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και ο σκοπός της πράξης είναι η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, τη φιλοξενία τους και τη δυνατότητα υιοθεσίας τους.

Το δεύτερο αφορά την ένταξη της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων» με προϋπολογισμό 260.580€. Σύμφωνα με την πράξη θα πραγματοποιηθεί η συντήρηση των αποδυτηρίων των γηπέδων ποδοσφαίρου Ν. Ζυγού, Γενισέας και Σελέρου, την τοποθέτηση κερκίδας 150 θέσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας, την επισκευή των περιφράξεων των γηπέδων όπου απαιτείται και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και για τα τέσσερα γήπεδα.

Το τρίτο αφορά την ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων» με προϋπολογισμό 133.500€. Σκοπός της πράξης είναι σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων προβλέπονται από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, ώστε να δοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας  και την υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 30/9/2020}