Στα σκαριά νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στον Έβρο

Στα σκαριά βρίσκεται ακόμα ένα έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα νέο φωτοβολταϊκός σταθμός στον Έβρο.

Πρόκειται για το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 65 MW στη θέση “Μύτακας” της Τ.Κ. Συκορράχης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή το έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 13/09/2023 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας υλοποίησης του έργου στον Έβρο είναι η εταιρεία “FOS AND WIND ENERGY II”.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 65ΜW στη θέση Μύτακας, Τ.Κ. Συκορράχης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, της εταιρίας «FOS AND ENERGY WIND ΙΙ AE».

Ο προτεινόμενος Φωτοβολταϊκός σταθμός, θα λειτουργεί διασυνδεδεμένος με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΑΔΜΗΕ) στην Υψηλή Τάση, μέσω της εγκατάστασης υποσταθμού ανύψωσης τάσης.

Η κατασκευή του προτεινόμενου Φ/Β Σταθμού θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  1. Άρση των πτυχώσεων του ανάγλυφου του εδάφους εντός του γηπέδου εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού,
  2. Διάστρωση του πλεονάσματος των χωματισμών εντός του γηπέδου ώστε να διαμορφωθεί η τελική επιφάνεια εγκατάστασης,
  3. Τοποθέτηση των βάσεων στήριξης με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης ή με γεώβιδες ή με τη χρήση βαρυτικών βάσεων,
  4. Κατασκευή και η συναρμολόγηση των βάσεων στήριξης των φ/β πλαισίων,
  5. Εκσκαφή σε μέσο βάθος ~1,20μ για την τοποθέτηση των καλωδίων και επανεπίχωση των σκαμμάτων.
  6. Εγκατάσταση των Φ/Β πάνελ και κατασκευή των συνοδών έργων Η έκταση ανάπτυξης του φωτοβολταϊκού σταθμού βρίσκεται Νότια και σε οριζόντια απόσταση περίπου 1.000μ, σε ευθεία γραμμή, από την γραμμή Ίασμος – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Προβατώνας – Διδυμότειχο 150KV διπλού κυκλώματος.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 27/7/2023}