Νέος φόρος «ανακύκλωσης» από 1η Ιουνίου

Με τέλος ανακύκλωσης ύψους 8 λεπτών του ευρώ θα επιβαρύνονται από την 1η Ιουνίου οι πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

  • Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.
  • Το τέλος ανακύκλωσης ορίζεται σε 8 λεπτά. Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.
  • Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.
  • Για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του τέλους από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 23/5/2022}