Σε διαβούλευση η νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Οι περιοχές στη Ροδόπη

Κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα στο νομό μας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους. Για το λόγο αυτό το υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες, αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.

Ο κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα στο νομό Ροδόπης:

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Δήμος Αρριανών: Τοπική Κοινότητα Άγρας, Τοπική Κοινότητα Βραγιάς, Τοπική Κοινότητα Δειλινών, Τοπική Κοινότητα Δοκού, Τοπική Κοινότητα Λαμπρού, Τοπική Κοινότητα Λυκείου, Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού, Τοπική Κοινότητα Νεύρων, Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος

Δήμος Ιάσμου: Τοπική Κοινότητα Μίσχου

Δήμος Κομοτηνής: Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Αρωγής, Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου, Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς, Τοπική Κοινότητα Κηκιδίου, Τοπική Κοινότητα Κοσμίου, Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου, Τοπική Κοινότητα Μέσης, Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: Δημοτική Κοινότητα Σαπών, Τοπική Κοινότητα Αρίσβης, Τοπική Κοινότητα Ιμέρου, Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης, Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου, Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας, Τοπική Κοινότητα Μιράνων, Τοπική Κοινότητα Πελαγίας, Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών, Τοπική Κοινότητα Στρύμης

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Δήμος Αρριανών: Τοπική Κοινότητα Αράτου, Τοπική Κοινότητα Αρριανών, Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών, Τοπική Κοινότητα Μύστακα, Τοπική Κοινότητα Πάσσου, Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας

Δήμος Ιάσμου: Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας, Τοπική Κοινότητα Ληνού, Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού, Τοπική Κοινότητα Σάλπης

Δήμος Κομοτηνής: Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής, Τοπική Κοινότητα Αιγείρου, Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας, Τοπική Κοινότητα Ιτέας, Τοπική Κοινότητα Καλλίστης, Τοπική Κοινότητα Μελέτης, Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης, Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου, Τοπική Κοινότητα Παγουρίων, Τοπική Κοινότητα Πόρπης, Τοπική Κοινότητα Φαναρίου

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων, Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής, Τοπική Κοινότητα Αμφίων

Το κείμενο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, 14/9/2018}