Ξεβράστηκε… μυοκάστορας (!!!) σε παραλία της Αλεξανδρούπολης

Αυτό το μεγάλο τρωκτικό εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι λίγο μετά τον Ορίζοντα, με κατεύθυνση προς τα κόκκινα βράχια Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα την Επιστημονική Συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου, Ελένη Μακρυγιάννη, αποτελεί μυοκάστορα. “Ο μυοκάστορας εκτρεφόταν σε μεγάλη κλίμακα κατά το παρελθόν, κυρίως στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, για την πολύτιμη γούνα του” επισημαίνει, σημειώνοντας πως τον τελευταίο καιρό έχει εξαπλωθεί ραγδαίως στις περιοχές του Έβρου.

Ο Μυοκάστορας ένα ξενικό είδος στους υγροτόπους της ελλάδας. “Αποτελεί ένα υδρόβιο τρωκτικό, ενδημικό στη Νότια Αμερική που μεταφέρθηκε στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, για την εκμετάλλευση της γούνας του” υπογραμμίζει η κ. Μακρυγιάννη, αναφέροντας πως το τρωκτικό αυτό τρέφεται με αβγά πτηνών, κάτι που ενδέχεται να αποτελεί μια από τις καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο.

Το τρωκτικό αυτό θεωρείται ότι είναι επιβλαβές είδος και για την οικονομία, καθώς τρέφεται σε αγροτικές καλλιέργειες προκαλώντας ζημιές στις σοδειές. Επίσης, με τα λαγούμια που ανοίγει κοντά σε αρδευτικά συστήματα, αποστραγγιστικά έργα και αναχώματα ποταμών και λιμνών προκαλεί αστάθεια στο έδαφος.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Μυοκάστορας κατατάσσεται στα 100 χειρότερα χωροκατακτητικά ξενικά είδη της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι απόλυτη ανάγκη η λήψη μέτρων για τη διαχείριση και εξάλειψη του πληθυσμού του.

Οι επιπτώσεις της παρουσίας του στους υγροτόπους, μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών, μπορεί να είναι αρνητικές για τις φυτοκοινότητες με πιθανό επακόλουθο τη διάβρωση των παράκτιων ενδιαιτημάτων άλλων ζώων.

Το συγκεκριμένο μοιάζει να είναι  μεγαλύτερο του μισού μέτρου και φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση σήψης, αφού σύμφωνα με πηγές έχει αρχίσει να μυρίζει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα του πώς ξεβράστηκε στην ακτή της Αλεξανδρούπολης.

Σχετική ανάρτηση από το Δέλτα Έβρου:

Ο Μυοκάστορας ένα ξενικό είδος στους υγροτόπους μας

Ο Μυοκάστορας είναι υδρόβιο τρωκτικό, ενδημικό στη Νότια Αμερική και μεταφέρθηκε στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, για την εκμετάλλευση της γούνας του. Όμως ορισμένα άτομα που απέδρασαν ή απελευθερώθηκαν από τα εκτροφεία, κατόρθωσαν να εγκατασταθούν με επιτυχία στο φυσικό περιβάλλον (όχθες ποταμών και υγροτόπους) των νέων περιοχών, διαταράσσοντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων και υποβαθμίζοντας την οικονομική και περιβαλλοντική αξία των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται.

Οι επιπτώσεις της παρουσίας του στους υγροτόπους, μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών, μπορεί να είναι αρνητικές για τις φυτοκοινότητες με πιθανό επακόλουθο τη διάβρωση των παράκτιων ενδιαιτημάτων άλλων ζώων. Επίσης, ο Μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Ο Μυοκάστορας θεωρείται ότι είναι επιβλαβές είδος και για την οικονομία καθώς τρέφεται σε αγροτικές καλλιέργειες προκαλώντας ζημιές στις σοδειές. Επίσης, με τα λαγούμια που ανοίγει κοντά σε αρδευτικά συστήματα, αποστραγγιστικά έργα και αναχώματα ποταμών και λιμνών προκαλεί αστάθεια στο έδαφος.

Για τους παραπάνω λόγους ο Μυοκάστορας κατατάσσεται στα 100 χειρότερα χωροκατακτητικά ξενικά είδη της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι απόλυτη ανάγκη η λήψη μέτρων για τη διαχείριση και εξάλειψη του πληθυσμού του Μυοκάστορα.

Τα ξενικά είδη μπορούν να μεταβάλουν τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων, να μειώσουν την αυτόχθονη βιοποικιλότητα, να διαταράξουν το τοπίο, να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στις οικονομικές και περιβαλλοντικές αξίες. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των υπεύθυνων φορέων της χώρας.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα εισβλητικά είδη απαιτεί παρακολούθηση, έγκαιρη ανίχνευση, μακροπρόθεσμο έλεγχο, μέτρα περιορισμού των συνεπειών τους για τη βιοποικιλότητα. Σε περιπτώσεις όπου η βιοποικιλότητα έχει ήδη επηρεαστεί από εισβλητικά είδη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την αποκατάστασή της.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 17/4/2018}