Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης προσκαλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και των μαθητών της Α΄ Τάξης Λυκείου, που επιθυμούν την εισαγωγή των παιδιών τους στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του σχολείου από την Τρίτη, 12/9/2023, μέχρι και την Πέμπτη, 21/09/2023 και ώρα 14.00. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 22/09/2023 και ώρα 09.00 στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.

Οι κενές θέσεις είναι:

  • Β’ Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις,
  • Γ’ Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις
  • Α΄ Λυκείου: δύο (2) θέσεις

Οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ιστορία Μουσικής καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη μέσω της ιστοσελίδας

του Σχολείου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 12/9/2023}