Πληθώρα αιτήσεων για εγγραφές στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, αλλά…

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης ευχαριστούν θερμά όλους τους γονείς και τις/τους υποψήφιες/ους μαθήτριες/ές για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη τους προς το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. 

Για άλλη μια χρονιά το Μουσικό Σχολείο δέχτηκε πολλές αιτήσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών/τριών, ωστόσο δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις λόγω ανεπάρκειας χώρου. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες σχολικές αίθουσες είναι λίγες και περιορισμένης χωρητικότητας, γεγονός που επιβάλλει τη λειτουργία μόνο δύο τμημάτων Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση της ανέγερσης ενός νέου κτηρίου, θα μπορούν να εισαχθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι μαθήτριες/ές.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 13/6/2023}