Λήψη μέτρων λόγω εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Βουλγαρία

Επείγουσα απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου

Εντοπίστηκαν ξανά στη Βουλγαρία εστίες της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, γι’ αυτό σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός στη Ροδόπη, που επηρεάζεται πλήρως ως γειτονική περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 9 Νοεμβρίου 2021 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 15 δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Smolyan (η πλησιέστερη σε απόσταση 8,6 km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα), Haskovo (σε απόσταση 3,8 km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και Kardzhali.

Γι’ αυτό, από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποφασίστηκε η άμεση συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

Ακόμη, άμεσα εντατικοποιείται η παθητική κι ενεργητική επιτήρηση σε αγριογούρουνα και υβρίδια αυτών, ειδικά στη ζώνη που βλέπετε στον χάρτη, που ανήκει ολόκληρη Ροδόπης. Τέλος, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου της χώρας και στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στην εικόνα εμφανίζονται οι εστίες ΑΠΧ στην Βουλγαρία και ζώνες ακτίνας 50 χλμ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 16/11/2021}