Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.: Μεσοβέζικη λύση το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ στις άμεσες επιδοτήσεις

«Να αυξηθεί το ακατάσχετο στις 15.000 ευρώ και να συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες πάγιες εντολές των παραγωγών» επισημάνει σε ανακοίνωσή του.

Μία ημέρα μετά το δελτίο τύπου του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε με το οποίο ζητούσαμε να θεσμοθετηθεί το σωρευτικό ακατάσχετο των 15.000 ευρώ για τα εισοδήματα των αγροτών, η κυβέρνηση πέρασε σχετική τροπολογία στη Βουλή με την οποία όρισε το ακατάσχετο στις 7.500 ευρώ μόνο για τις άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις, με αναδρομική ισχύ από την 10η Δεκεμβρίου του 2018.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμός μας εκτιμά ότι πρόκειται για «μεσοβέζικη» λύση και επιμένει ότι πρέπει να αυξηθεί το ετήσιο ακατάσχετο στις 15.000 ευρώ -όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί η σημερινή κυβέρνηση – για το σύνολο του αγροτικού εισοδήματος, όπως άλλωστε ισχύει και για τους μισθωτούς.

Σε διαφορετική περίπτωση, χιλιάδες αγρότες δεν θα είναι σε θέση να  συνεχίσουν την αγροτική οικονομική τους δραστηριότητα δυσχεραίνοντας  παράλληλα σημαντικά την άσκηση της βιοποριστικής τους δράσης.

Ακόμη στην τροπολογία που κατατέθηκε προστίθεται ότι «οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά», ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι «η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τις τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών καθώς και τις πάγιες εντολές πληρωμών ή παρακράτησης, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.»

Αυτό που ζητάμε ως Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. είναι να συνεχιστούν να ισχύουν οι υφιστάμενες πάγιες εντολές των παραγωγών προς τις προμηθεύτριες αγροτικές οργανώσεις, διαφορετικά θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στους περισσότερες συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις της χώρας μας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 19/12/2018}