225.000 ευρώ ρίχνει ο Μαυρίδης μέσω Interreg στα περίφημα “Μαντένια” στην Ορεστιάδα

Την Τρίτη, 11/1/2022, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, του έργου: Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση της βατότητας δασικού δρόμου Γ κατηγορίας ο οποίος προσεγγίζει στη δασική θέση «Μαντένια».

Τα περίφημα «Μαντένια» είναι μια περιοχή εξόρυξης μυλόπετρων και εκτός από το ιδιαίτερο γεωλογικό σχηματισμό τους αποτελούν και μια περιοχή πολιτιστικής παράδοσης που σηματοδότησε μια μεγάλη ιστορική περίοδο του χωριού των Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας. Με την οδοστρωσία θα εξασφαλιστεί η βατότητα του δασικού δρόμου όλες τις εποχές του έτους και θα βοηθήσει παράλληλα στην προστασία του δασικού πλούτου από πυρκαγιές, παράνομες υλοτομίες και λαθροθηρίες.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν , εκτός των άλλων περιλαμβάνουν και :

  • Διάνοιξη τάφρου παροχέτευσης όμβριων υδάτων
  • Καθαρισμό και μόρφωση τάφρου
  • Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος
  • Κατασκευή στρώσεων οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

Όλες οι παρεμβάσεις είναι εναρμονισμένες με το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του είναι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020” με χρόνο υλοποίησης τους 3 μήνες και σε συνδυασμό με το έργο: Δράσεις ανάδειξης μονοπατιών, διαδρομών περιπάτου, χώρων εξόρυξης πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας, που είναι σε εξέλιξη φυσικού αντικειμένου, ο Δήμος Ορεστιάδας προχωρά με σταθερά βήματα στην προστασία αλλά και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 12/1/2022]