Η θλιβερή εικόνα ενός πανέμορφου υγροβιότοπου – Πουλιά ανάμεσα σε σκουπίδια

Αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Προστασίας (ΤΚΠ) για τύπους οικοτόπων και είδη φυτών και ζώων του Δικτύου NATURA 2000 – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) – GR1130006. Είναι ο ποταμός Λίσσος ή Φιλιουρής και είναι ποταμός στη Ροδόπη. Πηγάζει από την οροσειρά της Ροδόπης (όρος Μεγάλο Λιβάδι) και εκβάλει στο Θρακικό Πέλαγος δίπλα στο χωριό Ίμερος.

Κοντά στο χωριό Ίμερος και συγκριμένα στην ιρλανδική διάβαση κοντά στην Αγία Μαρίνα βρέθηκε πρόσφατα ο “Χ” για να διαπιστώσει την κακή κατάσταση της διάβασης, αλλά και για να καταγράψει θλιβερές εικόνες σε έναν πανέμορφο υδροβιότοπο. Ανάμεσα στις καλαμιές ξεπροβάλλουν λευκά πτηνά, από τα είδη που διαβιούν εδώ.

Πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα σημαντική ακόμα και για σπάνια και απειλούμενα είδη πουλιών που αναπαράγονται εδώ. Δίπλα όμως στα λευκά πτηνά ξεπροβάλλουν και τα κατάλοιπα της ανθρώπινης παρουσίας. Σκουπίδια που βρίσκονται σκόρπια έξω από τα κάδο απορριμμάτων που προορίζεται για τα απόβλητα της γεωργικής δραστηριότητας.

Ο κάδος σχεδόν άδειος, όμως εκτός αυτού βρίσκονται απορρίμματα. Παρασύρονται από τον αέρα και καταλήγουν μέσα στο ποτάμι, στον φυσικό τόπο των πτηνών.

Μπαταρίες από δίκυκλα, σέλες ποδηλάτου, συσκευασίες φυτοφαρμάκων, οικοδομικά υλικά, πλαστικά ακόμα και παλιά στρώματα βρίσκει κανείς στις όχθες  αλλά και εντός του ποταμού Λίσσου της Ροδόπης, έχει καταγράψει κατά καιρούς ο “Χ” με επιτόπια ρεπορτάζ στον ποταμό Λίσσο, προτρέποντας τους συμπολίτες να σεβαστούν το περιβάλλον και τη φύση, αλλά και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 20/1/2018}