Λιμνοθάλασσα Δράνα: Η αποκατάσταση της εμβληματικής λιμνοθάλασσας στο Δέλτα του Έβρου, 20 χρόνια μετά

Η αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Δράνας είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα αποκατάστασης οικοτόπων, που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Ας δούμε την ιστορία της λιμνοθάλασσας.

Η λιμοθάλασσα Δράνα υπήρξε το πιο σημαντικό φυσικό ιχθυοτροφείο στο Αιγαίο. Η ποικιλία των ψαριών της και η ποσότητα των αλιευμάτων ήταν μεγάλη. Η έκτασή της στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήταν περίπου 10 χιλιάδες στρέμματα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λιμνοθάλασσας ήταν οι αμμώδεις νησίδες της, οι οποίες εξασφάλιζαν ένα ασφαλές καταφύγιο για την αναπαραγωγή παρυδάτιων πτηνών: Στρειδοφάγων, Αγκαθοκαλημάνων, Αβοκετών, διαφόρων ειδών γλαρονιών και γλάρων. Η αξία της ήταν επίσης πολύ μεγάλη για τη διαχείμαση των πτηνών και για τη μετανάστευσή τους. Η πλούσια παραγωγή ψαριών εξασφάλιζε την τροφή και στα πουλιά όπως και στον άνθρωπο.

Τη δεκαετία του 1960 σε όλη την έκταση του Δέλτα Έβρου υλοποιήθηκαν εκτεταμένα αποστραγγιστικά έργα με στόχο κυρίως την απόδοση εκτάσεων στη γεωργία. Περιμετρικά της λιμνοθάλασσας Δράνας, τα αναχώματα που κατασκευάστηκαν, περιόρισαν την έκτασή της στα 6 χιλιάδες στρέμματα. Οι ποσότητες γλυκού νερού που για κάποια χρονικά διαστήματα του έτους δεχόταν, περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Εξακολουθούσε να παραμένει βέβαια ένα πολύ παραγωγικό ιχθυοτροφείο δίνοντας ένα σημαντικό εισόδημα στην περιοχή.

Η διαχείριση του ιχθυοτροφείου τις επόμενες δεκαετίες ήταν ελλιπής, με αποτέλεσμα τα αναχώματα να καταστραφούν σε διάφορα σημεία και το αλμυρό νερό της λιμνοθάλασσας να κατακλύζει τα περιμετρικά βοσκοτόπια και χωράφια. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν και έκλεισαν την είσοδο του νερού από τη θάλασσα (μπούκα) που τροφοδοτούσε τη λιμνοθάλασσα. Για 17 χρόνια η Δράνα υπήρξε ένας υποβαθμισμένος βιότοπος, χωρίς ψάρια και με ελάχιστα πουλιά.

Η ανάγκη αποκατάστασής της οδήγησε στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Nature, κατά τα έτη 2001 – 2005 (από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου και άλλους εταίρους), τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση του υδρολογικού καθεστώτος, με τη διάνοιξη της επικοινωνίας της Δράνας με τη θάλασσα, σαν σήμερα, 4 Ιουνίου, το 2004, τον επαναπλημμυρισμό της και την ενίσχυση των αναχωμάτων της.

Τα ψάρια έχουν επιστρέψει, τα πουλιά έρχονται και πάλι να ξεχειμωνιάσουν και να σταθμεύσουν και η λιμνοθάλασσα αποτελεί και πάλι ένα υγιές οικοσύστημα.

Παρόλο που οι νησίδες της λιμνοθάλασσας παραμένουν με βλάστηση όπως ήταν αναμενόμενο από την έλλειψη αλμυρού νερού για πολλά χρόνια και εκεί δεν μπορούν να γεννήσουν ακόμη τα παρυδάτια πουλιά και παρόλο που η λιμνοθάλασσα δεν λειτουργεί σαν ιχθυοτροφείο, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον και σχεδιασμός για τη μίσθωσή της, το έργο της αποκατάστασής της υπήρξε καθοριστικό για την αναβάθμιση της ποιότητας των οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

Ελένη Μακρυγιάννη, Περιβαλλοντολόγος

Πηγή https://www.e-evros.gr/l 4/6/2024