450.000 ευρώ τα εγκεκριμένα, έως σήμερα, ανταποδοτικά του TAP στο Δήμο Κομοτηνής

Στο ποσό περιλαμβάνεται το έργο ανακατασκευής έξι παιδικών χαρών που χρηματοδοτεί ο TAP σε Ροδίτη, Θρυλόριο, Κόσμιο, Φύλακα, Μεσοχώρι και Μεγάλο Δουκάτο.

Σε 450.000 ευρώ ανέρχονται τα εγκεκριμένα, έως σήμερα, ανταποδοτικά του TAP (TRANS ADRIATIC Pipeline AG) προς τον Δήμο Κομοτηνής. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το έργο  ανακατασκευής έξι παιδικών χαρών που χρηματοδοτεί ο TAP. Το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου ενέκρινε το σχέδιο της σύμβασης χορηγίας για την ανακατασκευή έξι παιδικών χαρών ποσού ύψους 242.457,70 ευρώ, μεταξύ Δήμου και TAP.

Στην συνεδρίαση έγινε γνωστό ότι η εταιρεία TAP (TRANS ADRIATIC Pipeline AG) στα πλαίσια της  προσπάθεια της να προβεί σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις που γειτνιάζουν με το υπό κατασκευή σύστημα αγωγού και συγκεκριμένα σε δήμους ή και κοινότητες στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που θα διασχίζονται από τον αγωγό θα χρηματοδοτήσει, στον Δήμο Κομοτηνής την ανακατασκευή έξι παιδικών χαρών, εντός των ορίων του Δήμου και συγκεκριμένα στις εξής περιοχές: Ροδίτης, Θρυλόριο, Κόσμιο, Φύλακας, Μεσοχώρι και Μεγάλο Δουκάτο.

Πρόκειται για οικισμούς οι οποίοι επηρεάζονται από τις εργασίες του αγωγού. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν, σε συνεννόηση με τον Δήμο,  είναι η αποξήλωση των προϋφιστάμενων παιχνιδιών, όπου αυτά παραμένουν ακόμα εγκατεστημένα, των σχετικών εργασιών υποδομής (π.χ. τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας) και των σχετικών σχεδιασμών καθώς και της προμήθειας των νέων παιχνιδιών και της εγκατάστασης αυτών.

Σε σχετικό ερώτημα της Φελίνας Καζάκου σχετικά με τα ανταποδοτικά του TAP, ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι “δεν θα χάσουμε τίποτα”.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 30/3/2018}