Μετεωρολογικό σταθμό αποκτά η Κομοτηνή

Ελλιπές το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην ΑΜΘ, και ειδικά στη Θράκη, με αποτέλεσμα ακόμα και η μετεωρολογική υπηρεσία να μην μπορεί να βγάλει αξιόπιστη πρόγνωση

Στην προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην Κομοτηνή, προχωράει ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο για την προμήθεια και εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Η περιοχή της Κομοτηνής αλλά και η ευρύτερη περιοχή στα όρια του Νομού δεν διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό και έτσι η πρόβλεψη για τα καιρικά φαινόμενα γίνεται από διάφορα μοντέλα που παράγονται από άλλους σταθμούς, με αποτέλεσμα πιθανές αποκλίσεις στις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Η λειτουργία του σταθμού θα βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής μας, ιδιαίτερα δε κάποιες επαγγελματικές ομάδες (όπως οι αγρότες), οι εργασίες των οποίων έχουν άμεση εξάρτηση από τα καιρικά φαινόμενα αλλά και τα συντονιστικά τοπικά όργανα της πολιτικής προστασίας για λήψη μέτρων τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία των πολιτών από έντονα καιρικά φαινόμενα, δεδομένου ότι ο Δήμος έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Τις παρατηρήσεις του επί του θέματος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατέθεσε ο αναπληρωτής πρύτανη Φώτης Μάρης λέγοντας “το Πανεπιστήμιο παρατήρησε ότι το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην ΑΜΘ, και ειδικά στη Θράκη, είναι ιδιαίτερα ελλιπές, με ένα μετεωρολογικό σταθμό στο αεροδρόμιο στην Καβάλα, ένα στην Αλεξανδρούπολη ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί είτε δεν λειτουργούν είτε λειτούργησαν μόνο σε κάποια περίοδο, με αποτέλεσμα ακόμα και η μετεωρολογική υπηρεσία να μην μπορεί να βγάλει αξιόπιστη πρόγνωση”.

“Για αυτό”, πρόσθεσε, “ξεκίνησαν μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου μετεωρολογικών αρχικά, και στη συνέχεια υδρομετρικών σταθμών. Έτσι εγκαταστάθηκε ήδη ένας σύγχρονος σταθμός στην πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης, και τώρα προχωρούν, σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, στην εγκατάσταση ενός σταθμού στην πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, που θα καλύψει τις ανάγκες όλης της περιοχής”.

Το κόστος εγκατάστασης σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης είναι 9.550 ευρώ και θα βαρύνει τον Δήμο, ενώ για την εγκατάσταση και λειτουργία αρμόδιο θα είναι το Πανεπιστήμιο δια του ειδικού λογαριασμού αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την υπογραφή της.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από δύο εκπροσώπους του ΔΠΘ με αναπληρωτές και έναν εκπρόσωπο του Δήμου με αναπληρωτή.

Ο σταθμός αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr, της  Δήμητρας Συμεωνίδου, 4/2/2018}