Εκκίνηση στο έργο αποκατάστασης του ιστορικού ναού της Παναγίας

Τι προβλέπει το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης κτιριακού συγκροτήματος του μητροπολιτικού ναού της Κομοτηνής Υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Την εκκίνηση στο έργο αποκατάστασης του ιστορικού ναού της Παναγίας στην Κομοτηνή σηματοδοτεί η προκήρυξη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκήρυξε το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 1.532.258,07 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020.

Υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού θα εκτελεστεί το έργο που περιλαμβάνει εργασίες για τη δομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του κτιρίου και του χαρακτήρα του ως μνημείου. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπιστούν τα δομικά και οικοδομικά προβλήματα του ναού ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά του. Επίσης θα γίνει εκσυγχρονισμός των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αναμόρφωση των βοηθητικών του χώρων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του. Θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη του κτιρίου. Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με βοτσαλωτό δάπεδο, καθιστικούς πάγκους, ζώνη πρασίνου και φωτισμό.

Ορισμένες από τις εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: αντικατάσταση κεραμιδιών με χειροποίητα βυζαντινού τύπου, καθαίρεση επιχρισμάτων και σαθρών εξωτερικών αρμολογημάτων στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά, αποκατάσταση της βάσης των ξύλινων κιόνων με αντικατάσταση του σαθρού τμήματός τους με νέο ξύλινο, συνολική αντικατάσταση των μονόφυλλων και κατασκευή νέων δίφυλλων ανασυρόμενων παραθύρων όμοιων με τα παλαιά στον γυναικωνίτη, συντήρηση μαρμάρινου δαπέδου κυρίως ναού, κατασκευή σύνθετου διαχωριστικού για την αναδιαρρύθμιση του παρεκκλησίου στον νάρθηκα και κατασκευή ξυλόπηκτου τοίχου για τη διαμόρφωση του ιερού και άλλες παρεμβάσεις τόσο στο βοηθητικό χώρο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι προσφορές του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής» υποβάλλονται μέχρι τις 27-02-2018 και η αποσφράγιση τους θα γίνει στις 05-03-2018. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 730 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 1/2/2018}