Μαθητές του ειδικού δημοτικού και του 4ου δημοτικού σχολείου αθλήθηκαν μαζί

Με στόχο να θεσμοθετηθεί μηνιαία, με οφέλη για τους μαθητές και των δύο σχολείων

Αθλήθηκαν από κοινού, διασκέδασαν από κοινού και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον ερχόμενο μήνα. Πρόκειται για τους μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου, οι οποίοι συμμετείχαν σε κοινή αθλητική δράση, στο σχολείο τους, μαζί με οκτώ μαθητές του ειδικού δημοτικού κι άλλους δύο του ειδικού νηπιαγωγείου Κομοτηνής, οι οποίοι και τους επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής συνεργάστηκαν προκειμένου να συμβεί η συγκεκριμένη δράση, την οποία εμπνεύστηκε ο καθηγητής φυσικής αγωγής Μ. Πολυτσάκης. Στόχος είναι η δράση να πραγματοποιείται κάθε μήνα και στο τέλος της χρονιάς να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με τα οφέλη που θα έχουν αποκομίσει οι μαθητές και των δύο σχολείων. Από τη μία, οι μαθητές του 4ου δημοτικού αντιλαμβάνονται από μικρή ηλικία πως όλοι είμαστε ίσοι αλλά και διαφορετικοί, μαθαίνοντας να βοηθούν τους συμμαθητές τους της ειδικής αγωγής. Από την άλλη, οι μαθητές του ειδικού σχολείου εντάσσονται και συμμετέχουν από κοινού με τα υπόλοιπα παιδιά, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες.

Άλλωστε, τέτοιο τρόπο εκγύμνασης και ένταξης των παιδιών ειδικής αγωγής επιλέγουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κορυφαία σχολεία. Όλα μαζί συνδιδάσκονται, με την βοήθεια και την καθοδήγηση των καθηγητών τους, φυσική αγωγή και αποκομίζουν πολλά οφέλη.

Στόχος, στο 4ο δημοτικό είναι να έρχονται κάθε μήνα τα παιδιά από το ειδικό δημοτικό σχολείο για δράση φυσικής αγωγής. Άλλωστε στο πρώτο αυτό μάθημα, την περασμένη εβδομάδα, όλα τα παιδιά συμμετείχαν, χωρίς να φύγουν από το μάθημα, και φάνηκαν να είναι πολύ χαρούμενα στο τέλος της δράσης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 20/12/2018}