Κοινωνικός Τουρισμός για αγρότες

Δωρεάν διακοπές για 223.750 αγρότες – Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ
Πενθήμερες διακοπές, τριήμερες εκδρομές, κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ιαματικός τουρισμός, χρηματικά βοηθήματα για πολύτεκνες και δωρεάν παροχή βιβλίων περιλαμβάνονται στο «πακέτο» της Αγροτικής Εστίας για το 2018, προς όφελος συνολικά 223.750 ασφαλισμένων, μελών των οικογενειών τους και συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερομένους αναμένεται να αρχίσει μέσα στον Μάιο.
Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Εφης Αχτσιόγλου, τα προγράμματα για το 2018 είναι τα εξής:
1) Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) διακοπές διάρκειας μέχρι 5 διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα για 55.000 δικαιούχους, β) πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι 5 διανυκτερεύσεις, με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης μέχρι 5 απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας για 4.000 συνταξιούχους και γ) επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, διάρκειας μέχρι και 15 διανυκτερεύσεις, για 1.000 παιδιά, ηλικίας 6 έως 16 ετών.
2) Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων για 12.500 δικαιούχους.
3) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων σε 150.000 άτομα.
4) Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 1.250 πολύτεκνες μητέρες.
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων για το 2018 έχουν:
Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ) οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
Τα μέλη των οικογενειών τους.
Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν: α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ), του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και οι συνταξιούχοι – πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ.
Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ) που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και
2) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφάνιας ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.
3) Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (πρ. ΟΓΑ) οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή στην ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, του Νάσου Χατζησάκου, 1/5/2018}