Κλειστό θα είναι από 1 μέχρι 30 Αυγούστου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης

Εργασίες για την ετήσια συντήρηση και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Ο Δήμος Ξάνθης, μετά από μία δημιουργική κολυμβητική περίοδο και ενόψει των απαραίτητων και προβλεπόμενων ετήσιων εργασιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών, ανακοινώνει ότι οι δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα τεθούν εκτός χρήσης από 1-30 Αυγούστου 2023.

Κατά την ανωτέρω περίοδο θα πραγματοποιηθούν εργασίες που απαιτούνται για την τήρηση των προϋποθέσεων υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου το Δημοτικό Κολυμβητήριο να ανταποκριθεί επιτυχώς και πάλι από 1η Σεπτεμβρίου στο απαιτητικό πρόγραμμα του σχολικού, μαζικού, σωματειακού και θεραπευτικού αθλητισμού.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 3/7/2023}