Κήρυξη του Δήμου Νέστου και περιοχών των Δήμων Παγγαίου και Τοπείρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ), κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη, ο Δήμος Νέστου και η Δημοτική Ενότητα Ορφανού του Δήμου Παγγαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, καθώς και περιοχές του Δήμου Τοπείρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η κήρυξη αυτή είναι αποτέλεσμα αιτημάτων που υπέβαλε ο κ. Μέτιος προς τον κ. Καπάκη, μετά από σχετικά αιτήματα των Δήμων Νέστου και Παγγαίου στις 28 Ιουνίου και του Δήμου Τοπείρου στις 29 Ιουνίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και ισχύει για τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα, για την Π.Ε. Ξάνθης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσονται οι περιοχές:

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 2/7/2018}