Καθαρός από υδρογονάνθρακες ο υγροβιότοπος του Νέστου δείχνει μελέτη του Διεθνούς Πανεπιστημίου

“Απόλυτα καθαρός από υδρογονάνθρακες αποδεικνύεται ο υγροβιότοπος του ποταμού Νέστου στην Ανατολική Μακεδονία, ο οποίος γειτνιάζει με τις θαλάσσιες εξέδρες παραγωγής υδρογονανθράκων του Πρίνου της Καβάλας και τις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης της Νέας Καρβάλης. 

Το πολύ σημαντικό αυτό συμπέρασμα για το οικοσύστημα ενός από τους πέντε μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας, που αποτελεί και έναν από τους δέκα σημαντικότερους υγροβιότοπους στη χώρα, προκύπτει από έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Dunarea de Jos din Galati της Ρουμανίας. 

Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος “MONITOX – Common Βorders, Common Solutions” από μέλη της ομάδας Εξακρίβωσης Πετρελαϊκών Αποτυπωμάτων (Petroleum Forensic Fingerprinting – PFF).

 Η περιοχή του Νέστου επιλέχθηκε ως ιδανική για την έρευνα στο πλαίσιο του MONITOX, τόσο λόγω του ότι σε αυτήν καταγράφεται μια από τις πλέον ιδιαίτερες βιοποικιλότητες στην Ευρώπη, όσο και γιατί γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας υδρογονανθράκων. Συνολικά, συλλέχθηκαν δεκαπέντε (15) δείγματα νερού και έξι (6) δείγματα ιζημάτων από τρία (3) σημεία στη ροή του Νέστου καθώς και από έξι (6) σημεία στην περιοχή του Δέλτα και την θαλάσσια περιοχή στην οποία ο Νέστος εκβάλλει, στη διάρκεια του Απριλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου 2020.

Σε κανένα από τα δείγματα δεν καταγράφηκε η παρουσία υδρογονανθράκων. Χαρακτηριστικά, στη δημοσίευση της έρευνας στην οποία προχώρησε η ειδική περιοδική έκδοση “Applied Sciences” αναφέρεται ως συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει ένδειξη για περιβαλλοντικούς κινδύνους, συνδεδεμένους με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων της γειτνιάζουσας εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου».

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 23/1/2022}