Στα χέρια του υπουργού το πόρισμα των γεωπόνων για τον καπνό

Στο 100% του αριθμού των καπνοχώραφων εντοπίζονται προσβεβλημένα φυτά από τον ιό, ο αριθμός των προσβεβλημένων φυτών σε κάθε καπνοχώραφο ποικίλει από 60-90% – Ολοκληρώθηκε εγκαίρως το πρώτο κρίσιμο βήματα για να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων

Στα χέρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται το πόρισμα των γεωπόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης για τις ζημιές στις καλλιέργειες του καπνού. Σε αυτό περιγράφεται ως σοβαρή επιδημία το φαινόμενο που πλήττει τα καπνά και διαπιστώνεται ότι στο 100% του αριθμού των καπνοχώραφων εντοπίζονται προσβεβλημένα φυτά από τον ιό και ο αριθμός των προσβεβλημένων φυτών σε κάθε καπνοχώραφο ποικίλει από 60-90%. Δεν βρήκαν ούτε ένα χωράφι καθαρό, όπως προκύπτει από τους επιτόπιους ελέγχους των γεωπόνων σε χωράφια σε Δοκό, Φιλύρα, Αρριανά, Πάσο και όπου αλλού υπάρχουν καλλιέργειες καπνού.

Η αυτοψία σε καπνοκαλλιέργειες και τα συμπεράσματα

Στις 11/7/2018 διενεργήθηκε η αυτοψία σε καπνοκαλλιέργειες της ΠΕ Ροδόπης από τους γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης Νικόλαο Κολάτσο και Σουλτάνα Μπατζάκη προκειμένου να εκτιμηθούν τα αίτια και το εύρος των ζημιών που έχουν προκληθεί σε καπνοκαλλιέργειες της ΠΕ Ροδόπης.

Από την αυτοψία προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  1. Στην ΠΕ Ροδόπης διαπιστώνονται εξαιρετικά σοβαρές ζημίες που κυρίως οφείλονται στην εκτεταμένη προσβολή των καπνοφύτων από τον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus). Πρόκειται για ένα ιό που ενδημεί στην περιοχή μας και μεταδίδεται με έμμονο τρόπο με το έντομο-φορέα θρίπας (Thrips tabaci). Ειδικά φέτος εμφανίζει χαρακτηριστικά σοβαρής επιδημίας.
  2. Στο 100% του αριθμού των καπνοχώραφων εντοπίζονται προσβεβλημένα φυτά από τον ιό. Μάλιστα κατά την αυτοψία δεν κατέστει δυνατό να εντοπιστεί ούτε ένα καπνοχώραφο χωρίς προσβεβλημένα φυτά.
  3. Ο αριθμός των προσβεβλημένων φυτών σε κάθε καπνοχώραφο ποικίλει από 60-90% και είναι εμφανής η ανομοιόμορφη ανάπτυξη των καπνοφύτων που έχει προκληθεί λόγω της ασθένειας.
  4. Οι ζημίες που αναμένονται σε επίπεδο παραγωγής εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιες και θα επιφέρουν αναλόγως των συνθηκών μείωση της συνολικής παραγωγής σε ποσοστό περί το 70-80%.
  5. Η υποβάθμιση της ποιότητας είναι επίσης πολύ μεγάλη. Ειδικότερα σε καπνόφυλλα που ήδη συγκομίσθηκαν διαπιστώνεται ότι δεν έχουν «σώμα» και είναι πολύ εύθρυπτα και υποβαθμισμένα.
  6. Οι προσβολές των καπνοφύτων ξεκίνησαν ακόμη από τα σπορεία καπνού παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν από τους καπνοπαραγωγούς όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα καταπολέμησης του θρίπα. Η ασθένεια είναι ακόμη σε εξέλιξη καθώς η μετάδοση συνεχίζεται.
  7. Το ποσοστό της οικονομικής ζημίας θέτει σοβαρό ζήτημα επιβίωσης των καπνοκαλλιεργητών της περιοχής.

Τα αίτια της σοβαρής επιδημίας, σύμφωνα με την εκτίμηση των γεωπόνων της ΔΑΟΚ, μπορούν να αποδοθούν στους εξής παράγοντες:

  1. Ο πολύ ήπιος χειμώνας που επικράτησε επέτρεψε την επιβίωση μεγάλου πληθυσμού του εντόμου-φορέα.
  2. Οι ασυνήθιστα ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ευνόησαν περαιτέρω την ανάπτυξη υψηλών πληθυσμών του εντόμου-φορέα αυξάνοντας τον αριθμό των γενεών του εντόμου.
  3. Η έλλειψη ικανού αριθμού εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης που να καταπολεμούν ικανοποιητικά το έντομο-φορέα (θρίπα). Ειδικότερα, τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα που ευρέως χρησιμοποιούνται στα χωράφια για την καταπολέμηση του θρίπα ανήκουν αποκλειστικά σε μια ομάδα αυτή των πυρεθρινοειδών. Όπως είναι γνωστό η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει εκλεκτική δράση στα ωφέλιμα έντομα. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες αγροτών που διαπίστωσαν αύξηση του ποσοστού προσβολής μετά από εντομοκτόνο ψεκασμό με πυρεθρινοειδή σκευάσματα, γεγονός που αξίζει μεγαλύτερη διερεύνηση.

Μετά βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η ανάληψη δράσεων με στόχο την άμεση αποζημίωση των καπνοπαραγωγών της ΠΕ Ροδόπης.

Το αποτέλεσμα της αυτοψίας στα χωράφια του νομού Ροδόπης βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρμοδίων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ έχει τεθεί και υπόψη του ΕΛ.Γ.Α. και του προέδρου του Θ. Κουρεμπέ και του υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. στην Αλεξανδρούπολη. Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώθηκε εγκαίρως το πρώτο κρίσιμο βήματα για να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, που αποτελεί και αίτημα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον καπνό και είχαν να δουν τέτοια ζημιά τουλάχιστον 30 χρόνια.

Η καλλιέργεια του καπνού είναι ζωτικής σημασίας για την Π.Ε. Ροδόπης καθώς αξιοποιεί άγονα και επικλινή εδάφη σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες. Επιπλέον στην περιοχή μας υπάρχει ισχυρή παράδοση και σημαντική τεχνογνωσία στην καλλιέργεια καπνών ανατολικού τύπου, ενώ επίσης είναι πολύ αναπτυγμένο το κύκλωμα εμπορίας του παραγόμενου προϊόντος. Είναι ενδεικτικό ότι 2017 καλλιεργήθηκαν 55.000 στρέμματα και η ποσότητα παραγόμενου προϊόντος ανήλθε στους 8.087 τόνους. Απασχολούνται με την καλλιέργεια περισσότερες από 6.000 οικογένειες για τις οποίες αποτελεί το κύριο οικογενειακό τους εισόδημα.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 19/7/2018}