Παράταση για τις καλύβες του Δέλτα Έβρου ζητά ο Α. Δημοσχάκης

Επιστολή απέστειλε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Εθνικής Άμυνας & Τουρισμού ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης με το αίτημα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία (παράταση των προβλεπομένων του άρθρου 128 του Ν.4495/2017) έως ότου εκδοθεί το νέο ΠΔ, με το οποίο θα δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα των πρόχειρων καταλυμάτων στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το 2017 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος έδινε διετή παράταση στους χρήστες των καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες νομιμοποίησης των Καλυβών.

Η συγκεκριμένη προθεσμία εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου, απειλώντας την διατάραξη της συνολικής λειτουργίας της νευραλγικής περιοχής του Δέλτα Έβρου. Μάλιστα, η τυχόν κατεδάφιση των καλυβών θα αποτελέσει ένα καίριο πλήγμα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ψαράδες, αγρότες, κυνηγοί κλπ) καθώς επίσης θα οδηγήσει στη δραστική μείωση της ανθρώπινης παρουσίας που είναι αναγκαία στη περιοχή.

Με την παρούσα επιστολή, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Α. Δημοσχάκης, υποβάλει το αίτημα της παράτασης για όσα αναφέρονται στο άρθρο 128 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017) έως την έκδοση του νέου νομοθετήματος (ΠΔ) προκειμένου να μην κατεδαφιστούν τον ερχόμενο μήνα οι Καλύβες στο Δέλτα του Έβρου.

Μάλιστα, δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο στην Αλεξ/πολη το Δ.Σ. του συλλόγου «Αινήσιου Δέλτα Έβρου» , το οποίο του κατέθεσε υπόμνημα με τις απόψεις τους για την τροποποίηση του άρθρου 128 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017) και το οποίο υποβλήθηκε στους συναρμοδίους Υπουργούς & επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Τύπου.. ως ακολούθως.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

ΘΕΜΑ: Παράταση για όσα αναφέρονται στο άρθρο 128 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017)

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ψηφίστηκε ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος κι άλλες διατάξεις».Εντός του συγκεκριμένου νόμου, και ειδικότερα στο άρθρο 128, γίνεται αναφορά στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διαχείριση του θέματος των καλυβών που υφίστανται στην περιοχή του ΔΕΛΤΑ Έβρου.

Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία, αφού οι συγκεκριμένες Καλύβες αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών όσων δραστηριοποιούνται σε αυτήν την περιοχή.

Όπως όλοι γνωρίζουμε το Δέλτα του ποταμού Έβρου αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι επίσης γνωστό ότι στο νοτιότερο μέρος του Δέλτα και στην αντίπερα όχθη από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει η πόλη της Αίνου με πληθυσμό περίπου των 10 χιλ.

Από ελληνικής πλευράς το κοντινότερο αστικό κέντρο είναι η πόλη των Φερών (25 χιλ). Η χωροθέτηση αυτών των δυο αστικών περιοχών καταδεικνύει με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η παρουσία του Ελληνικού κράτους στην συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να είναι συνεχής, ουσιώδης και υλικοτεχνικά θωρακισμένη αφού από την πλευρά της Τουρκίας η ανθρώπινη παρουσία είναι αδιάκοπη, πολυπληθής και στρατιωτικά εμφανής.

Συνεπώς θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μέσω των Εθνικών Σχεδίων όλες αυτές οι κατασκευές να χρησιμοποιηθούν ως προωθημένα Εθνικά Φυλάκια επιτήρησης & φρούρησης της ευαίσθητης περιοχής.

Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι ενταγμένη ως προστατευόμενη περιοχή από διεθνείς συνθήκες (NATURA2000) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι όποιες κατασκευές γίνουν για εθνικούς λόγους, να πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτές τις Διεθνείς Συνθήκες, όπως:

 

  • το μέγεθος,
  • την αρχιτεκτονική της ήπιας κατασκευής εναρμονισμένης με το περιβάλλον που θα εξασφάλιζε την υγεία των φυσικών προσώπων & την προστασία του φυσικού κάλλους,
  • τα υλικά κατασκευών,
  • την χωροθέτηση κ.λ.π..

 

Όσοι δραστηριοποιούνται στο Δέλτα Έβρου καλύπτουν μια σημαντική αδυναμία του Ελληνικού Κράτους, αυτήν της καθημερινής και επί εικοσιτετραώρου βάσης ανθρώπινης παρουσίας & δραστηριότητας. Σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει το κράτος, μέσω των υπηρεσιών του και των νομοθετημάτων του, να είναι αρωγός.

Στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ψηφίστηκε ο Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) και ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 128 που αναφέρει ότι «Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έκδοση του Π Δ προστασίας της περιοχής…………….. ειδικώς ως προς αυτές όρους από το ως άνω Π Δ ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν».

Με την υπερψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου εξασφαλίστηκε διετής προθεσμία στους ενδιαφερόμενους χρήστες αυτών των πρόχειρων κατασκευών με την προϋπόθεση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που είχαν για την νομιμοποίηση αυτών ώστε να αποφύγουν την κατεδάφιση.

Αυτό το χρονικό διάστημα των δυο ετών εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου και αυτόματα οδηγούνται σε κατεδάφιση τα συγκεκριμένα καταλύματα, οι χρήστες των οποίων δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την νομιμοποίησή τους. Οι κατεδαφίσεις θα δώσουν ένα καίριο πλήγμα τόσο στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και φυσικά θα οδηγήσουν στην δραστική μείωση της απαραίτητης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή.

Πρέπει άμεσα να εκδοθεί το Π Δ μέσω του οποίου θα καθορίζονται οι χρήσεις, οι χωροθετήσεις, θα τακτοποιούνται με κάποιο ευδόκιμο και οριστικό τρόπο αυτές οι κατασκευές και γενικά θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας μέσα στον προστατευόμενο χώρο που λέγεται Δέλτα του ποταμού Έβρου.

Μέχρι την έκδοση αυτού του νομοθετήματος (ΠΔ) θα πρέπει να προβλεφθεί παράταση στην ύπαρξη αυτών των πρόχειρων κατασκευών και να μην κατεδαφιστούν με στόχο να μην διαταραχθεί η συνολική λειτουργία της περιοχής.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής η οποία διαθέτει πολλαπλές ιδιότητες θα πρέπει να εξετασθούν στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου ΠΔ για το Δέλτα Έβρου και η λειτουργία αυτών των καταλυμάτων.

Μερικές από τις ιδιαιτερότητες & δραστηριότητες της περιοχής που πρέπει να συνυπάρχουν και να ληφθούν υπόψιν στο σχεδιαζόμενο νομοθέτημα είναι οι παρακάτω:

 

  • Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή από διεθνείς συνθήκες.
  • Αποτελεί φυσική οριογραμμή μεταξύ δυο χωρών και άρα ζώνη επαυξημένης φύλαξης.
  • Επίσης είναι φυσικός χώρος δραστηριοποίησης επαγγελματιών (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, ψαράδες κ.ά ).
  • Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο τουριστικός κι εκπαιδευτικός χαρακτήρας της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων, αλλά απαιτούνται πολλά ακόμη να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως στις υποδομές αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού (διαμονή, εστίαση, μεταφορά, κ.λ.π).

 

Στο πλαίσιο αυτό, δέχτηκα στο γραφείο μου το Δ.Σ. του συλλόγου «Αινήσιου Δέλτα Έβρου» με το οποίο έγινε διεξοδική και γόνιμη συζήτηση για τα παραπάνω θέματα που τους απασχολούν. Το Δ.Σ. του συλλόγου μου κατέθεσε υπόμνημα με τις απόψεις τους για την τροποποίηση του άρθρου 128 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017) και το οποίο σας επισυνάπτω.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 29/10/2019}