Είναι τα …«μάτια» και τα «αυτιά» μας

Με κατεδάφιση απειλούνται οι Καλύβες στο Δέλτα του ποταμού Έβρου- Ενώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προωθημένα Φυλάκια επιτήρησης και φρούρησης, της ευαίσθητης αυτής περιοχής, επί 24ώρου βάσεως

Γραπτή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Εθνικής Άμυνας & Τουρισμού κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης σχετικά με τον κίνδυνο κατεδάφισης των πρόχειρων καταλυμάτων στην περιοχή Δέλτα του Έβρου, γνωστά σε όλους ως Καλύβες του Έβρου.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, το 2017 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος έδινε διετή παράταση στους χρήστες των καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες νομιμοποίησης των Καλυβών.

Η συγκεκριμένη προθεσμία εκπνέει τον ερχόμενο Νοέμβριο και είναι ορατός ο κίνδυνος τα συγκεκριμένα κτίσματα να οδηγηθούν σε κατεδάφιση, με δυσάρεστες συνέπειες για όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ψαράδες, αγρότες, κυνηγοί κλπ) και κυρίως σε ότι αφορά την ανθρώπινη παρουσία στην ευαίσθητη & νευραλγική περιοχή, που αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα!

Ερωτώνται οι Υπουργοί αν προτίθενται να δώσουν νέα προθεσμία, μέχρι να εκδοθεί το σχετικό ΠΔ που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της περιοχής Δέλτα του Έβρου, με τα εκεί καταλύματα σε σχέση με επαγγελματικές & λοιπές δραστηριότητες φυσικών προσώπων, επαγγελματικών ομάδων & φορέων.

Επιπλέον ερωτώνται οι Υπουργοί αν η λειτουργία των συγκεκριμένων κατασκευών θα ενταχθεί στα Εθνικά Αμυντικά Σχέδια της χώρας & αν θα εκπονηθούν σχέδια για την χρησιμότητα αυτών των κατασκευών ως προωθημένα Εθνικά Φυλάκια επιτήρησης & φρούρησης της ευαίσθητης περιοχής.

Τέλος, ερωτώνται αν υπάρχει σχεδιασμός για το τουριστικό και εκπαιδευτικό κομμάτι της περιοχής, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο σχεδιαζόμενο Π.Δ.

Αναλυτικά η Ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

 1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 2. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 3. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Διετής παράταση  για όσα αναφέρονται στο άρθρο 128 του  Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017).

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ψηφίστηκε ο  Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος κι άλλες διατάξεις».

Εντός του συγκεκριμένου νόμου, και ειδικότερα στο άρθρο 128, γίνεται αναφορά στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διαχείριση του θέματος των καλυβών που υφίστανται στην περιοχή του ΔΕΛΤΑ Έβρου.

Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία, αφού οι συγκεκριμένες Καλύβες αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών όσων δραστηριοποιούνται σε αυτήν την περιοχή.

Η κατασκευή αυτών των καλυβών αποτελεί φυσική εξέλιξη της δραστηριοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Οι καθημερινές ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται εντός του Δέλτα Έβρου όπως ( αγρότες,  κτηνοτρόφοι, κυνηγοί ψαράδες κ.ά) οδήγησε στην κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις της συνοριακής υπαίθρου που επιβαρύνονται από τα καιρικά φαινόμενα της κάθε εποχής.

Με την πάροδο του χρόνου η καθημερινή παρουσία & η επαγγελματική ενασχόληση αυτών των ανθρώπων ήρθε να καλύψει ένα κενό που δημιουργήθηκε  από την απουσία ανθρώπινης παρουσίας σε μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής.

Όπως όλοι γνωρίζουμε το Δέλτα του ποταμού Έβρου αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Είναι επίσης γνωστό ότι στο νοτιότερο μέρος του Δέλτα και στην αντίπερα όχθη από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει η πόλη της Αίνου με πληθυσμό περίπου των 10 χιλ. Από Ελληνικής πλευράς το κοντινότερο (25 χιλ) αστικό κέντρο είναι η πόλη τον Φερών.

Η χωροθέτηση αυτών των δυο αστικών περιοχών καταδεικνύει με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η παρουσία του Ελληνικού κράτους στην συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να είναι συνεχής, ουσιώδης και εφοδιασμένη με υλικοτεχνικά μέσα αφού από την πλευρά της Τουρκίας η ανθρώπινη παρουσία είναι αδιάκοπη, πολυπληθής και στρατιωτικά εμφανής.

Συνεπώς θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μέσω των Εθνικών Σχεδίων  όλες αυτές οι κατασκευές να χρησιμοποιηθούν ως προωθημένα Εθνικά Φυλάκια επιτήρησης & φρούρησης της ευαίσθητης περιοχής.

Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι ενταγμένη ως προστατευόμενη περιοχή από διεθνείς  συνθήκες (NATURA2000) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι όποιες κατασκευές γίνουν για εθνικούς λόγους, να πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτές τις Διεθνείς Συνθήκες, όπως:

 • το μέγεθος,
 • Η αρχιτεκτονική της ήπιας κατασκευής εναρμονισμένης  με το περιβάλλον που θα εξασφάλιζε την υγεία των φυσικών προσώπων & την προστασία του φυσικού κάλλους,
 • τα υλικά κατασκευών,
 • την χωροθέτηση κ.λ.π..

Με παλαιότερες κοινοβουλευτικές μας ενέργειες αναδείξαμε το θέμα της εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών που υπάρχουν εντός του Δέλτα του  Έβρου με τελικό σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας αλλά ενισχύοντας την ανθρώπινη επιχειρηματικότητα στην περιοχή με γνώμονα πάντα την διαφύλαξη των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται από  τις διεθνείς Συνθήκες (NATURA 2000).

Όσοι δραστηριοποιούνται στο Δέλτα Έβρου καλύπτουν μια σημαντική αδυναμία του Ελληνικού Κράτους, αυτήν της καθημερινής και επί 24ώρου βάσης ανθρώπινης παρουσίας & δραστηριότητας.

Σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει το Κράτος μέσω των υπηρεσιών του και των νομοθετημάτων του, να είναι αρωγός και όχι να προσπαθεί να τους εκτοπίσει από την συγκεκριμένη περιοχή.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ψηφίστηκε ο  Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) και ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 128 που αναφέρει ότι:  «Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έκδοση του Π Δ προστασίας της περιοχής οι πληρούσες τους ειδικότερους όρους αυτού κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατόπιν υποβολής εκ μέρους του κατόχου αυτών των απαιτούμενων δικαιολογητικών ως και των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι ως άνω κατασκευές οφείλουν να προσαρμοστούν στην εγκριτική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και στους τυχόν προβλεπόμενους ειδικώς ως προς αυτές όρους από το ως άνω Π Δ ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν».

Με την υπερψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου εξασφαλίστηκε διετής προθεσμία στους ενδιαφερόμενους χρήστες αυτών των πρόχειρων κατασκευών με την προϋπόθεση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που είχαν για την νομιμοποίηση αυτών ώστε να αποφύγουν την κατεδάφιση.

Αυτό το χρονικό διάστημα των δυο ετών ήδη εκπνέει τον προσεχή Νοέμβριο και αυτόματα οδηγούνται σε κατεδάφιση τα συγκεκριμένα καταλύματα, οι χρήστες των οποίων δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την νομιμοποίησή τους.

Οι κατεδαφίσεις θα καταφέρουν καίριο πλήγμα στους  επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και φυσικά θα οδηγήσουν στην δραστική μείωση της απαραίτητης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή.

Πρέπει άμεσα να εκδοθεί το Π Δ μέσω του οποίου θα καθορίζονται οι χρήσεις, οι χωροθετήσεις, θα τακτοποιούνται με κάποιο δίκαιο και οριστικό τρόπο αυτές οι κατασκευές και γενικά θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας μέσα στον προστατευόμενο χώρο που λέγεται Δέλτα του ποταμού Έβρου.

Μέχρι την έκδοση αυτού του νομοθετήματος (ΠΔ) θα πρέπει να  προβλεφθεί παράταση στην ύπαρξη αυτών των πρόχειρων κατασκευών και να μην κατεδαφιστούν με στόχο να μην διαταραχθεί η συνολική λειτουργία της περιοχής.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής η οποία διαθέτει πολλαπλές ιδιότητες θα πρέπει να εξετασθούν στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου ΠΔ για το Δέλτα Έβρου και η λειτουργία αυτών των καταλυμάτων.

Μερικές από τις ιδιαιτερότητες & δραστηριότητες της περιοχής που πρέπει να συνυπάρχουν και να ληφθούν υπόψιν στο σχεδιαζόμενο νομοθέτημα είναι οι παρακάτω:

 • Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή από διεθνείς συνθήκες !
 • Αποτελεί φυσική οριογραμμή μεταξύ δυο χωρών και άρα ζώνη επαυξημένης φύλαξης!
 • Επίσης είναι φυσικός χώρος δραστηριοποίησης επαγγελματιών (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, ψαράδες κ.ά ).
 • Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο τουριστικός  κι εκπαιδευτικός χαρακτήρας της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων,  αλλά απαιτούνται πολλά ακόμη να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως στις υποδομές αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού (διαμονή, εστίαση, μεταφορά, κ.λ.π).

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω ερωτάσθε:

 1. Πότε σκοπεύετε να εκδώσετε το Π.Δ. μέσω του οποίου θα καθορίζεται η λειτουργία του Δέλτα του ποταμού Έβρου;
 2. Σχεδιάζετε να δοθεί παράταση στην διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος γι’ αυτές τις πρόχειρες κατασκευές μέχρι να εκδοθεί το Π Δ ;
 3. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε τις συγκεκριμένες κατασκευές στα Εθνικά Αμυντικά Σχέδια της χώρας;
 4. Σκοπεύετε να εκπονήσετε σχέδια για την χρησιμότητα αυτών των κατασκευών ως αμυντικά έργα και τα οποία  να συμπεριληφθούν στο υπό σύνταξη Π.Δ. για την περιοχή;
 5. Υπάρχει σχεδιασμός για το τουριστικό και εκπαιδευτικό κομμάτι της περιοχής, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο σχεδιαζόμενο Π.Δ.;

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 13/4/2019}