Η αφρικανική πανώλη των χοίρων απειλεί την Θράκη

Μετά τα κρούσματα στη Βουλγαρία, λαμβάνονται μέτρα για αποτροπή εισόδου της Ζωονόσου στη Χώρα – Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε και εμβόλιο.

Μέτρα για την αποτροπή της εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στο έδαφος της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, λαμβάνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου, που μεταδίδεται πολύ εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων.

Μεταδίδεται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και έμμεση επαφή, μετά από σίτιση με μολυσμένα προϊόντα χοίρων, με μολυσμένα αντικείμενα, όπως στρωμνή, ζωοτροφή, οχήματα, ρουχισμό, μπότες/παπούτσια, εξοπλισμό, καθώς και με έντομα, ενώ προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες στη χοιροτροφία και προβλήματα στις μετακινήσεις των ζώων και των προϊόντων. Προκαλεί μεγάλο ποσοστό θανάτων στους αγριόχοιρους και τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων. Σε περίπτωση, μάλιστα, που επιβεβαιωθεί το νόσημα σε μία χοιροτροφική μονάδα, προβλέπεται η θανάτωση όλων των ζώων υποχρεωτικά.

Η λήψη μέτρων στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης κρίθηκε αναγκαία μετά από την εμφάνιση και επιβεβαίωση εστίας της συγκεκριμένης ασθένειας στη γειτονική Βουλγαρία.

Με την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ορίστηκε Ζώνη Αυξημένης Επαγρύπνησης (Ζ.Α.Ε.) σε απόσταση 50 χιλ. παραλλήλως των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, που περιλαμβάνει ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης.

Στη συγκεκριμένη ζώνη εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων χοιρινών και απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους
 2. Άμεση διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία ή δισεβδομαδιαία βάση, ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.
 3. Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν από την ΖΑΕ προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης).
 4. Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε εκμεταλλεύσεις που διατηρούν οικόσιτους χοίρους για οικιακή χρήση, όπως:
 • παρουσία κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και ειδικότερα των αγριόχοιρων, καθώς και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
 • Έλεγχος των μετακινήσεων των ζώων της εκμετάλλευσης και δημιουργία χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από αυτήν
 • Λειτουργία απολυμαντικής τάφρου με την χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού, στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι.
 • Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων στην εκμετάλλευση με τη χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων και την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.
 • Απαγόρευση επίσκεψης κυνηγών στις εκμεταλλεύσεις και γενικά ατόμων ξένων προς αυτήν.

Με ευθύνη των κτηνιάτρων των αγροτικών κτηνιατρείων ή των κτηνιατρικών κέντρων πρέπει να ενημερωθούν ατομικά όλοι οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των εκμεταλλεύσεων χοίρων σχετικά με:  α) την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου, β) τη γνωστοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται, γ) τις συνέπειες της εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην εκμετάλλευση και γενικότερα στη χώρα, και δ) την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας.

Μέτρα για τους κυνηγούς

Οι κυνηγοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν:

 • Μεγάλο αριθμό ασθενών ή νεκρών ζώων (αγριόχοιρων) στο δάσος
 • Μεγάλο αριθμό νεκρών ή τραυματισμένων ζώων στο οδικό δίκτυο
 • Ζώα (αγριόχοιρους) με ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα)
 • Οφείλουν επίσης να συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λήψη δειγμάτων από τα ζώα, με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση, καθώς επίσης να λαμβάνουν μέτρα βιοπροφύλαξης στη διάρκεια του κυνηγιού:
 • Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολειμμάτων θηραμάτων αγριόχοιρων.
 • Ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων περιορίζεται ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων
 • Τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή
 • Δεν επιτρέπεται η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων με πτώματα νεκρών αγριόχοιρων
 • Το θήραμα και το κρέας του τοποθετείται σε στεγανό αποθηκευτικό περιέκτη ή χώρο, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε κανένα είδος ζώου
 • Ο εξοπλισμός, τα υποδήματα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση
 • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θηραμάτων αγρίων χοίρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι παραβαίνουν τα ανωτέρω απειλούνται με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4235/2014 και τις διατάξεις άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 13/9/2018}