Η πρώτη βρογχοσκόπηση με χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Μια πολύ σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή, για την Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ – ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, καθώς διενεργήθηκε η πρώτη βρογχοσκόπηση με τη χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου (EBUS), από τον Επικουρικό Επιμελητή Φ. Δρακοπαναγιωτάκη.

Πρόκειται για την τεχνική, κατά την οποία χρησιμοποιείται ένα εύκαμπτο βρογχοσκόπιο το οποίο, πέραν της οπτικής κάμερας, έχει στην άκρη του και μια μικρή υπερηχογραφική κεφαλή. Με την χρήση των υπερήχων ο γιατρός μπορεί να διακρίνει και να πάρει βιοψίες από λεμφαδένες ή βλάβες που δεν είναι ορατές με το απλό βρογχοσκόπιο, «απαλλάσσοντας» έτσι τον ασθενή από άλλες πιο επεμβατικές διαγνωστικές προσεγγίσεις.

Εξασφαλίζεται έτσι η πλήρης σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και η διάγνωση άλλων νοσημάτων που μπορεί να προσβάλλουν τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου.

Επισημαίνεται, ότι η Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ – ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης είναι η μόνη κλινική στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μια από τις λίγες δημόσιες δομές πανελλαδικά, στις οποίες διενεργείται η εξέταση αυτή.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 25/7/2023}