Καθαιρούν το τμήμα της πεσμένης γέφυρας Κομψάτου

Έγγραφα «φωτιά» επισημαίνουν την από το 2017 την ανάγκη να μαζευτούν τα συντρίμμια – Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της μελέτης αποκατάστασης, για να μπορέσει να βγει η δημοπρασία του έργου κατασκευής

Δύο χρόνια μετά την πτώση τμήματος της γέφυρας Κομψάτου (Σεπτέμβριος ’17), αποφασίστηκε από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε χθεσινή της συνεδρίαση, η καθαίρεση (σ.σ. απομάκρυνση) του τμήματος που έπεσε. Από τα τέλη του ’17, πάντως, υπάρχουν έγγραφα τα οποία επισημαίνουν την ανάγκη απομάκρυνσης των συντριμμιών, καθώς υπήρχε κίνδυνος για την παρακείμενη γέφυρα του ΟΣΕ.

Η τελευταία απόφαση

Η οικονομική επιτροπή της ΠΑΜ-Θ ενέκρινε α) τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) τον ορισμό της επιτροπής που θα διενεργήσει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης, γ) τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που αφορούν την διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατασκευή του υποέργου «Καθαίρεση ανατολικού φορέα γέφυρας Κομψάτου» προϋπολογισμού 140.000 ευρώ του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)».

Συντρίμμια δύο ετών

Για την ως άνω απόφαση ελήφθησαν υπόψη έγγραφα «φωτιά» που από το τέλος του ’17 κιόλας χτυπούσαν καμπανάκι κινδύνου για την αποκόλληση των συντριμμιών και το τι θα σήμαινε για την παρακείμενη γέφυρα του ΟΣΕ.

Ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων τα εξής: Το γεγονός ότι λόγω της κατάρρευσης τμήματος της ανωδομής της γέφυρας, το τμήμα αυτό παραμένει έως σήμερα εντός της κοίτης.

Το αρ. πρωτ. 3896756/23-11-2017 έγγραφο του ΟΣΕ, σύμφωνα με το οποίο η παραμονή τού εν λόγω τμήματος εντός της κοίτης εγκυμονεί κινδύνους για την κατάντη σιδηροδρομική γέφυρα, καθώς είναι πιθανή η παράσυρση και πρόσκρουση του τμήματος αυτού με την σιδηροδρομική γέφυρα, λόγω μεγάλης πλημμυρικής ροής του χειμάρρου.

Την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Ελένης Αμαξοπούλου, στην οποία επισημαίνεται ο κίνδυνος παράσυρσης του κατεστραμμένου τμήματος και η επακόλουθη πρόσκρουσή του στην σιδηροδρομική γέφυρα χαρακτηρίζεται ως «πολύ σοβαρός».

Το αρ. πρωτ. 378/29-3-2019 έγγραφο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ροδόπης, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ανωτέρω, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε «άμεσες ενέργειες» για την αποφυγή και αντιμετώπιση του περιγραφέντος κινδύνου.

Εν αναμονή της μελέτης για να γίνει το έργο

Όπως είχε αναδείξει σε πρόσφατο επιτόπιο ρεπορτάζ ο «Χ», σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη αποκατάστασης της γέφυρας. Κεντρικό αντικείμενο είναι η διερεύνηση του εάν θα χρειαστεί εξ ολοκλήρου κατασκευή νέας γέφυρας ή απλώς κατασκευή του τμήματος που κατέρρευσε. Η μελέτη ολοκληρώνεται το πιθανότερο τον Νοέμβριο. Αναλυτικά, στις 21-5-2019 υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό με την ένωση οικονομικών φορέων «Ευεργός ΑΕ – Αποστολίδης Σταύρος» για την εκπόνηση μελέτης «αποκατάστασης γέφυρας ποταμού Κομψάτου». Ένα από τα στάδια που περιέχονται στην μελέτη αυτή, είναι και η «μελέτη καθαίρεσης και απομάκρυνσης αστοχείσασας ανωδομής γεφύρωσης ποταμού Κομψάτου», η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία τις 6-8-2019 και, αφού ελέγχθηκε, στην συνέχεια εγκρίθηκε.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο «φάκελος: Πεσμένη γέφυρα Κομψάτου» αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα και το προσεχές διάστημα. Πάντως, μέσα από τις σελίδες του «Χ» ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος είχε δώσει το χρονοδιάγραμμα πως μέχρι το τέλος του 2020 θα δημοπρατηθεί το έργο κατασκευής. Αναμένουμε να δούμε, εάν θα τηρηθεί το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 20/8/2019}