Δόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα της Ιτέας

Μετά από δύο περίπου μήνες δίνεται εντός της ημέρας την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου όπως είχε δημοσιεύσει το e-evros.gr στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εγνατίας Οδού από το Αρδάνιο προς την Αλεξανδρούπολη, το οποίο ήταν κλειστό μετά από πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα  δίνεται σε κυκλοφορία το αριστερό ρεύμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης με επιτρεπόμενο φορτίο μέχρι 40 τόνους σε κάθε κατεύθυνση.

Η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για 180 μέρες!

Αναλυτικότερα:

– Προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών της γέφυρας του ποταμού Μάνθεια στη χ.θ. 648,00 της Εγνατίας Οδού, να εφαρμοστούν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α.Απαγορεύεται η κίνηση όλων των οχημάτων στη χ.θ. 648,00 της Εγνατίας Οδού (γέφυρα Μάνθειας) στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (αργή λωρίδα) και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου εκτελεστούν οι ως άνω εργασίες.

β.Επιτρέπεται η κίνηση όλων των οχημάτων (πλην αυτών της περίπτωσης –γ-) στη χ.θ. 648,00 της Εγνατίας Οδού (γέφυρα Μάνθειας) στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (ταχείας κυκλοφορίας) και στις δύο κατευθύνσεις.

γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Αρδανίου έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των σαράντα (40) τόνων και στις δύο κατευθύνσεις.

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής ισχύουν από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 18-11-2019. και θα ισχύσουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 18/11/2019}