Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το φυσικό αέριο σε Ξάνθη και πρωτεύουσες ΑΜΘ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της ΔΕΔΑ για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 6 πόλεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 10 της Στερεάς Ελλάδας, καθώς έχει πλέον ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης των έργων κατασκευής, που είχει δρομολογηθεί στις αρχές του 2019.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΔΑ, οι πρώτοι διαγωνισμοί “βγήκαν στον αέρα” και αφορούν την προμήθεια υλικών, συγκεκριμένα την προμήθεια σταθμών διανομής M/R – D/R 19/4, σταθμών μέτρησης και ρύθμισης για την τροφοδότηση μεγάλων καταναλωτών (MRS), “έξυπνων” μετρητών G4 – G25 και μετρητών G40. Η προμήθεια όλων των υπόλοιπων ενσωματούμενων υλικών αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων κατασκευής των έργων.

Τον Νοέμβριο του 2018 η εταιρεία πραγματοποίησε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη προσφορών ανά υλικό και για σχολιασμό των απαιτούμενων χρόνων παράδοσης και κατόπιν προχώρησε στην οριστικοποίηση της σύνταξης του προϋπολογισμού των έργων, καθώς και στη σύνταξη των συμβατικών τευχών δημοπράτησης ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των διαχειριστικών αρχών των αντίστοιχων περιφερειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΔΑ είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο διανομής φυσικού αερίου που δημοπρατεί έργα στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι διαγωνισμοί αναρτώνται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ ανακοινώσεις για τους διαγωνισμούς θα γίνονται στο website της εταιρείας (deda.gr) καθώς και μέσω των σχετικών επιμελητηρίων.

Θα ακολουθήσουν οι δημοπρατήσεις των υπηρεσιών, δηλαδή οι διαγωνισμοί διοίκησης και επίβλεψης έργου και επιθεώρησης τρίτου μέρους, και στη συνέχεια οι δημοπρατήσεις του κατασκευαστικού έργου.

Έως το 2023

Υπενθυμίζεται ότι το έργο κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ), προβλέπει σε ορίζοντα πενταετίας (έως το 2023) και την κατασκευή 1.150 χιλιομέτρων δικτύου περί τις 30.800 δωρεάν συνδέσεις σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί) στις παρακάτω 18 πόλεις:

  • Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Ορεστιάδα (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
  • Αλεξάνδρεια, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
  • Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λειβαδιά και Χαλκίδα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Όπως τονίζει η εταιρεία, ο στρατηγικός σχεδιασμός των αναπτυξιακών έργων της έχει ως κυρίαρχο στόχο να φέρει με όρους κοινωνικού κράτους ένα φθηνότερο και καθαρότερο καύσιμο στον πολίτη και στον επιχειρηματία που ζει ή δραστηριοποιείται στις ενεργειακά φτωχότερες περιοχές της χώρας.

Με τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων και την αξιοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και χαμηλότοκων δανείων, αναφέρει, αυτό επιτυγχάνεται με το ελάχιστο κόστος σύνδεσης για τον πολίτη, με χαμηλά τιμολόγια διανομής και με επιδοτήσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr, 21/8/2019}