Βάζει μπροστά η ΔΕΥΑΚ για το Φράγμα των Συμβόλων

Φιλοδοξεί να κλείσει όλες τις γεωτρήσεις ύδρευσης που εξυπηρετούν την πόλη αλλά και τους οικισμούς – Σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του φράγματος

Μόνιμη λύση για δεκαετίες στο θέμα της υδροδότησης της Κομοτηνής αλλά και των οικισμών της, φιλοδοξεί να δώσει το φράγμα των Συμβόλων, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του οποίου βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης.

Το φράγμα, ύψους 58 μέτρων, θα κατασκευαστεί εντός της κοίτης του ρέματος Χιονόρεμα από αργιλικό πυρήνα και θραυστό υλικό εξωτερικά, δημιουργώντας ταμιευτήρα νερού μέγιστης χωρητικότητας 6,5 εκατ. μ3 με επιφάνεια 485 στρ

Το φράγμα συνοδεύεται από έργα οδοποιίας για την πρόσβαση σε αυτό και την παράκαμψη του ταμιευτήρα, το πρόφραγμα, τον αγωγό εκκένωσης και υδροληψίας νερού καθώς και τη διώρυγα φυγής του υπερχειλιστή με μικρό μήκος διευθέτησης του ρέματος.

Το έργο ακόμα περιλαμβάνει οικίσκους για την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και όργανα παρακολούθησης της συμπεριφοράς του αναχώματος. Το νερό θα οδηγηθεί με βαρύτητα με τον υφιστάμενο αγωγό μήκους περίπου 6,3 km στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού της ΔΕΥΑΚ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του φράγματος μαζί με τα συνοδά έργα του ανέρχεται σε 15 εκ. ευρώ, με την χρηματοδότηση να πρέπει να προέλθει είτε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την περίοδο 2021-27, ή εναλλακτικά από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπ. Εσωτερικών, στο οποίο η ΔΕΥΑΚ έχει ήδη υποβάλλει αίτηση, ή στο διάδοχό του πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ανάγκη κάλυψης της υδροδοτικής επάρκειας του Δήμου Κομοτηνής

Σκοπός του Έργου είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας νερό για να καλύψει την υδροδοτική επάρκεια του Δήμου Κομοτηνής κατά τη θερινή περίοδο όπου η υδροδότηση γίνεται κυρίως από υδρογεωτρήσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η υδροδότηση της Δ.Ε. Κομοτηνής, που περιλαμβάνει την πόλη και 28 οικισμούς (που υπάγονται διοικητικά σε 14 Τοπικές Κοινότητες), και αποτελούν το κεντρικό υδραγωγείο της Κομοτηνής, γίνεται σήμερα από το υφιστάμενο μικρό φράγμα ανάσχεσης-υδροληψίας στο ρέμα Χιονόρεμα 5 χιλ. βόρεια της πόλης.

Από εκεί το νερό κατέρχεται με βαρύτητα στο κεντρικό διυλιστήριο που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης. Στο διυλιστήριο γίνεται η επεξεργασία και απολύμανση του νερού και στη συνέχεια αυτό διοχετεύεται με βαρύτητα προς το δίκτυο της πόλης, ενώ με άντληση οδηγείται προς άλλους οικισμούς του δήμου που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση ή και υψόμετρο μέσω ενδιάμεσων δεξαμενών.

Αυτή η απόληψη επιφανειακού νερού είναι εφικτή την περίοδο Νοεμβρίου-Ιουνίου, ενώ τη θερινή και άνυδρη περίοδο (από περίπου μέσα Ιουνίου έως μέσα Νοεμβρίου), το επιφανειακό νερό είναι ανεπαρκές για την υδροδότηση της πόλης, και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 21 υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις της ευρύτερης πεδινής ζώνης βόρεια της πόλης.

Η χρήση των γεωτρήσεων ενέχει σημαντικό λειτουργικό κόστος λόγω της ενέργειας άντλησης και μεταφοράς του νερού. Επιπλέον οι γεωτρήσεις εμφανίζονται να επιδεινώνουν σταδιακά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά καθώς παρουσιάζουν αυξανόμενες συγκεντρώσεις αλάτων όπως χλωριόντων, νιτρικών, θειικών, κλπ, και ενδεχομένως και μετάλλων όπως σίδηρος, μαγγάνιο, βόριο, ενώ τέλος επιδείνωση παρουσιάζεται και ως προς τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά (πτώση στάθμης, αύξηση του βάθους άντλησης, κλπ).

7.900.000.000 μ3/έτος θα δώσει το φράγμα μετά την κατασκευή του

Με την κατασκευή του φράγματος, θα γίνει υποκατάσταση των υδρογεωτρήσεων με επιφανειακά νερά από το μελετώμενο φράγμα-ταμιευτήρα Συμβόλων που μπορεί να καλύψει και στο μέλλον τις υδρευτικές ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ακόμα και για το σύνολο του Δήμου Κομοτηνής, έχοντας τις γεωτρήσεις μόνο ως εφεδρική πηγή υδροληψίας για εξαιρετικές περιπτώσεις έλλειψης νερού.

Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που θα λαμβάνεται από το φράγμα για την κάλυψη των αναγκών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 6.300.000 μ3 /έτος στην αρχή της λειτουργίας με αύξηση στα 7.100.000 μ3/έτος για την επόμενη 20ετία και περίπου 7.900.000.000 μ3/έτος για την επόμενη 40ετία.

Οι ποσότητες αυτές μπορεί να αυξηθούν κατά 10% εάν υδροδοτηθεί το σύνολο του Δήμου Κομοτηνής, δηλαδή τροφοδοτηθούν επιπλέον οι Δ.Ε. Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου που σήμερα υδρεύονται από υπόγεια νερά μέσω γεωτρήσεων. Επιπλέον αυτών το φράγμα πρέπει να παρέχει μόνιμα ελάχιστη οικολογική παροχή 370 μ3/ώρα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο:

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.paratiritis-news.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη, 1/10/2020}