Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διεκδίκησε και πήρε 246.000 € για παιδικές χαρές από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 7.047.858,79 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Στο πρόγραμμα «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» εντάχθηκε και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με συνολικό ποσό 246.000 ευρώ που αποτελεί επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργασίες που θα γίνουν στις παιδικές χαρές μέσω αυτού του προγράμματος, είναι:

-Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας..

-Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

-Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 13/11/2018}