Με 269.000 € από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» αναβαθμίζονται οι παιδικές χαρές του Δήμου Αβδήρων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙII  η Πράξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων», συνολικού προϋπολογισμού 269.000€. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως εξής: 219.000€ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και 50.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου Αβδήρων. O Δήμος μας θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες όπως νέα σύγχρονα δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη, παγκάκια, φωτισμός και την προμήθεια και  τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων σε οκτώ παιδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Αβδήρων, με στόχο τη συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους. Από την ολοκλήρωση των εργασιών οι υφιστάμενες παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία και θα λάβουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 ο Δήμος Αβδήρων θα διαθέσει τουλάχιστον 100.000€ από ίδιους πόρους για να πιστοποιηθούν και άλλες παιδικές χαρές στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου μας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr, 5/10/2018}